Kan jag läsa fristående kurser på exempelvis djursjukskötar-, veterinär- eller landskapsarkitektprogrammet?

Senast ändrad: 22 mars 2023

Svar: Om du inte kommer in på programmet kan du läsa vissa kurser parallellt med programmen.

Du hittar alla våra fristående kurser i vår kursdatabas. Välj "Alla fristående kurser" i andra menyraden och filtrera ytterligare genom att söka på ort, ämne och så vidare.

Många av våra kurser ges dock endast för de som är antagna till det program där kursen ingår.