Jag har en funktionsnedsättning, vilket stöd kan jag få?

Senast ändrad: 19 april 2023

Svar: Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om att få riktat pedagogiskt stöd.

Du som har ansökt om och blivit beviljad riktat pedagogiskt stöd kan få olika typer av stöd. Vilket stöd du får är individuellt och utformas i samråd mellan dig och kontaktpersonen på studieorten. Stödet anpassas efter din funktionsnedsättning och din studiesituation. Stödet kan till exempel vara att lyssna på kurslitteratur, att få anteckningsstöd eller anpassad examination. Läs mer om vilket stöd du kan få på studentwebben.

Kontakta oss: funka@slu.se


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.