Hur vet jag om jag är behörig till den utbildning jag är intresserad av?

Senast ändrad: 22 mars 2023

Svar: För att veta om du är behörig till den utbildning du är intresserad av kan du jämföra dina meriter med behörighetskraven för utbildningen. Det finns två typer av behörighet; grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Vad som är grundläggande behörighet skiljer sig åt beroende på din studiebakgrund och när du avslutade dina studier. Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se.

Särskild behörighet. Utöver kravet på grundläggande behörighet ställs ofta även krav på särskild behörighet som är kopplad till utbildningens innehåll. Den särskilda behörigheten varierar mellan olika utbildningar och skiljer sig också åt beroende på när du avslutade dina studier. Den särskilda behörigheten kan till exempel vara vissa gymnasiekurser eller universitetskurser. Läs mer om särskild behörighet på antagning.se.

För att ta reda på vilka förkunskapskrav våra program har klickar du på respektive program på grundnivå eller på avancerad nivå. Det särskilda behörighetskravet hittar du på programmets webbsida. För att ta reda på om du är behörig till en kurs så tittar du under förkunskapskrav i kursplanen för respektive kurs. Våra kurser hittar du i  kursdatabasen. (Kursdatabasen fungerar inte i webbläsaren Chrome)

Om du inte har behörighet för den utbildning du är intresserad av kan du ta hjälp av våra studievägledare. Du kan komplettera dina meriter genom att läsa på Komvux, folkhögskola, basår eller bastermin på universitet/högskola.

Även om du inte uppfyller samtliga formella behörighetskrav kan du i vissa fall ändå anses vara behörig. 

Om du kan styrka att du har kunskaper som motsvarar dem som krävs för grundläggande och/eller särskild behörighet kan du anses vara behörig även om du fått kunskapen på annat sätt än genom tidigare utbildning, så kallad reell kompetens. Du kan läsa mer om hur SLU bedömer din reella kompetens för att se om den är tillräcklig för att du ska anses ha motsvarande kunskaper och erfarenheter.
Din ansökan om reell kompetens måste du skicka in senast sista anmälningsdag.

Jag har en IB-examen (International Baccalaureate). Är jag behörig att studera på SLU?

Svar: Du hittar information om IB-examen och vad det anses motsvara i det svenska skolsystemet under International Baccalaureate på antagning.se.

Utbildningen jag vill söka kräver kemi 2/B. Om jag har underkänt i kemi 1/A men godkänt i kemi 2/B är jag behörig då?

Svar: Ja. Du behöver ha godkänt betyg i de gymnasiekurser som ingår i behörighetskravet till det program du söker. Utöver detta behöver du alltid uppfylla kravet för grundläggande behörighet.

Jag har läst ett naturbruksprogram eller omvårdnadsprogram på gymnasiet och funderar på om jag har motsvarande kurser i naturkunskap eller biologi?

Svar: Det finns vissa kurser som kan ersätta kurser i exempelvis biologi och naturkunskap. På SLU:s antagningssidor finns mer att läsa om vilka ersättningsmöjligheter som finns.


Kontaktinformation