Anmälan och antagning -vanliga frågor och svar

Senast ändrad: 04 juli 2024

Här samlar vi vanliga frågor och svar om anmälan, antagning och behörighet:

Anmälan

Var och när ansöker jag till program/kurser? 

Svar: Du  anmäler dig till samtliga kurser, program på grundnivå och våra masterprogram via antagning.se. Där hittar du också viktiga datum för just den kurs eller det program du är intresserad av. På SLU:s antagningssidor finns mer information om viktiga datum.

Samtliga program på SLU, på både grundnivå och avancerad nivå, börjar på höstterminen. Vi har ingen programstart under vårterminen. Vår bastermin startar både på höst- och vårterminen.

Det är extra viktigt att du anmäler dig i tid eftersom SLU stänger sina kurser för sen anmälan. Du hittar även information under sen anmälan på antagning.se.

Hur många utbildningar kan jag anmäla mig till?

Svar: Du kan anmäla dig till max 12 utbildningar till höst- och vårterminer och 6 utbildningar till sommarkurser. I samband med att det andra antagningsbeskedet publiceras utökas antalet sökalternativ från 12 till 20 för höst- och vårterminer. För sommarkurser utökas sökalternativen från 6 till 10 efter antagningsbeskedet. Då kan du som vill lägga till sena sökalternativ

Heltidsstudier innebär att du läser 30 högskolepoäng (hp) per termin. Du kan antas till maximalt 45 hp per termin (höst och vår) i den ordinarie antagningsomgången. Du kan alltså läsa mer än heltid. Till sommarterminen kan du antas till maximalt 23 hp.

Spelar det någon roll hur jag rangordnar utbildningsalternativen? 

Svar: Ja, det är viktigt. Rangordna dina utbildningsalternativ genom att sätta den utbildning du helst vill gå högst upp. Du antas uppifrån och ner i din prioriteringslista och när du antagits till 45 hp stryks dina lägre prioriterade utbildningar. En programutbildning på heltid motsvarar 30 hp. Mer information hittar du under prioritera - tänk på ordningen på antagning.se.

Kan jag ändra ordningen på mina sökalternativ?

Svar: Ja, du kan ändra ordningen fram till sista anmälningsdag. När sista anmälningsdag har passerat kan du fortfarande ta bort utbildningar från din anmälan för att få en ny ordning. Du kan välja att ta bort utbildningar från din anmälan fram till tre arbetsdagar innan det första antagningsbeskedet publiceras.

Väljer du att lägga till en ny utbildning eller byta plats på en utbildning i din anmälan kommer det att räknas som en sen anmälan. Du kan bara bli antagen till utbildningar som du sökt efter sista anmälningsdag om det finns platser kvar när de som anmält sig i tid erbjudits plats.

Jag har glömt att söka i tid, hur påverkar det mina möjligheter att bli antagen till en utbilding?

Svar: SLU stänger för sen anmälan till kurser efter sista anmälningsdag men öppnar för sen anmälan, där det finns en chans att bli antagen, efter att det första antagningsbeskedet är publicerat . Studenter som gör en sen anmälan rangordnas efter det datum när anmälan kommit in, inte efter avklarade poäng, betyg och högskoleprov. Det är svårt att säga om det finns möjlighet att få en plats på en utbildning med en sen anmälan.

Vad händer om jag glömt tacka ja på mitt antagningsbesked?

Svar: Om du glömmer att tacka ja till en plats i ditt antagningsbesked stryks din anmälan. Om utbildningen fortfarande är öppen för sen anmälan kan du anmäla dig igen via antagning.se. Din ansökan räknas då som en sen anmälan.

Jag har blivit struken för att jag var obehörig. Hur gör jag nu?

Svar: Om du blivit struken från en utbildning på grund av att du är obehörig, men blir behörig senare, kan du i vissa fall göra en återanmälan till utbildningen. Detta är endast möjligt om utbildningen är öppen för sen anmälan. Du kan inte göra en återanmälan själv utan måste kontakta antagning.se eller SLU:s antagning. Läs mer om hur du gör en återanmälan på antagning.se

Jag är reserv till en utbildning. Hur vet jag om jag kommer in och när får jag veta det i så fall? 

Svar: Om du är reserv till ett program och erbjuds en plats så meddelar vi dig via mejl. Du har 24 timmar på dig att svara om du vill ha din plats. Reservantagningen börjar redan efter urval 2 och pågår för de flesta program upp till två veckor efter programstart.

Reservantagning till en kurs sköts av den institution som ansvarar för kursen. Vill du fråga om möjligheten att komma in på en kurs som du är reservantagen till ska du vända dig till ansvarig kursledare/kursadministratör. Kontaktuppgifter till dessa ska finnas på kurssidan.

OBS! Reservantagningen till respektive utbildning sker i strikt turordning. För mer info: reservantagning vid SLU

Jag är reserv till en utbildning. Kan jag komma på uppropet och få en plats om någon annan inte dyker upp? 

Svar: Reservantagningen till respektive utbildning sker i strikt turordning efter anmälningslistorna. OBS! Det går inte att bli antagen genom att gå på uppropet. Det finns alltså ingen anledning att gå på uppropet om du inte är antagen.

För mer info: reservantagning vid SLU

Kan jag läsa mer än 45 hp under en och samma termin vid SLU?

Svar: Du kan antas till maximalt 45 hp per termin (höst och vår) i den ordinarie antagningsomgången, vilket innebär att du har möjlighet att läsa mer än heltid. Heltid är 30 hp per termin. Det kan vara möjligt att antas till flera hp per termin i den ordinarie antagningsomgången. Du måste ansöka särskilt om det, det måste finnas särskilda skäl och du måste bedömas ha förutsättningar att klara en högre studietakt. Du måste ansöka senast den sista anmälningsdagen. Skicka ansökan till antagningsenheten på SLU

Om du söker en utbildning sent och det finns platser kvar kan du bli antagen trots att du redan är antagen till 45 hp. 

Antagning

Hur blir jag antagen och vilket betyg krävs för att få en plats på en viss utbildning?

Svar: För att kunna bli antagen till en kurs eller ett program måste du alltid uppfylla behörighetskraven för just den utbildningen. Mer information hittar du under rubriken Behörighet. Om det finns fler behöriga sökande än platser görs ett urval. Till ett program på grundnivå kan du konkurrera om en utbildningsplats på två sätt: med ditt meritvärde (betyg) eller med resultat från högskoleprovet (eller båda). Till några utbildningar görs urvalet genom särskilda antagningsprov.

Vi har samlat antagningsstatistiken för SLU:s program på grundnivå från den senaste ansökningsomgången. De angivna meritvärdena är för den sist antagna personen i respektive urvalsgrupp i urval 2.

Vill du hitta statistik för hur många som har sökt en utbildning från tidigare år hittar du det genom att söka fram utbildningen på studera.nu.

Vad är jämförelsetal, meritpoäng och meritvärde?

Svar: Det är termer som används för att räkna ut det som tidigare kallades "medelbetyg" eller "snittbetyg" och som gör det möjligt att rangordna dem som anmäler sig till en utbildning.

Meritvärdet kan uppgå till maximalt 22,5 och är summan av jämförelsetalet och meritpoängen (jämförelsetal + meritpoäng = meritvärde). Börja med att räkna ut ditt jämförelsetal, räkna sedan ut dina meritpoäng och summera dessa två för att få fram ditt meritvärde.

Jämförelsetalet kan maximalt vara 20,0. Hur du räknar ut ditt jämförelsetal beror på när du gick ut gymnasiet eller fick ditt slutbetyg eller din gymnasieexamen från Komvux. På antagning.se hittar du information om hur du räknar ut ditt jämförelsetal.

Meritpoängen kan uppgå till maximalt 2,5. Hur du räknar fram dina meritpoäng beror på vilket år du gick ut gymnasiet/Komvux. Vilka kurser som ger meritpoäng skiljer sig ibland åt beroende på vilken utbildning du söker. Läs mer om meritpoäng genom att klicka dig vidare på sidan "Dina betyg".

Vad innebär det att jag är antagen med villkor?

Svar: Det innebär att du inte uppfyllde behörighetsvillkoren när du anmälde dig, men att du kan bli behörig innan kursen eller programmet startar. Om du är antagen med villkor till ett program eller till en kurs måste villkoret vara uppfyllt innan du får börja.

Om du är antagen med villkor till en kurs måste villkoret vara uppfyllt vid kursstarten. Det är den ansvariga institutionen som gör denna kontroll. Mer information om vad som gäller hittar du på studentwebben.

Om du är antagen med villkor till ett masterprogram måste du senast två veckor efter kursstart kunna visa att du uppfyller villkoren. Om du studerar utomlands behöver du ladda upp dina dokument på antagning.se.

Vad ska jag göra om mina betyg inte räcker till för att komma in på den utbildning jag vill gå?

Svar: Om du inte har tillräckligt höga betyg, det vill säga tillräckligt högt meritvärde, jämfört med övriga sökande, kan ett högskoleprovsresultat förbättra dina chanser att antas. Om du gör högskoleprovet konkurrerar du i den urvalsgruppen också, läs mer här: hogskoleprov.nu/

Du måste alltid uppfylla samtliga behörighetskrav även om du fått ett bra högskoleprovsresultat.

Jag läser på ett annat universitet/högskola och vill nu byta till ett liknande program vid SLU. Är det möjligt?

Svar: Du måste först söka till programmet på antagning.se. Om du blir antagen till programmet kan du söka om tillgodoräknande av kurser som du redan läst. Du kan bilda dig en uppfattning om vad du kan tillgodoräkna dig genom att titta på programmets kurser och kursplaner, som du hittar genom ramschemat.  

Finns det möjlighet att söka till senare del av program?

Ja, till vissa program vid SLU kan du söka till en senare del av programmet om det finns lediga platser. Innan du söker rekommenderar vi att du pratar med en studievägledare eller programstudierektor för att få hjälp att bedöma vilken årskurs du är behörig till. Här hittar du mer information: Antagning till senare del av program.

Behörighet

Hur vet jag om jag är behörig?

Svar: För att veta om du är behörig till den utbildning du är intresserad av kan du jämföra dina meriter med behörighetskraven för utbildningen. Det finns två typer av behörighet; grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Vad som är grundläggande behörighet skiljer sig åt beroende på din studiebakgrund och när du avslutade dina studier. Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se.

Särskild behörighet. Utöver kravet på grundläggande behörighet ställs ofta även krav på särskild behörighet som är kopplad till utbildningens innehåll. Den särskilda behörigheten varierar mellan olika utbildningar och skiljer sig också åt beroende på när du avslutade dina studier. Den särskilda behörigheten kan till exempel vara vissa gymnasiekurser eller universitetskurser. Läs mer om särskild behörighet på antagning.se.

För att ta reda på vilka förkunskapskrav våra program har klickar du på respektive program på grundnivå eller på avancerad nivå. Det särskilda behörighetskravet hittar du på programmets webbsida. För att ta reda på om du är behörig till en kurs så tittar du under förkunskapskrav i kursplanen för respektive kurs. Våra kurser hittar du i  kursdatabasen. (Kursdatabasen fungerar inte i webbläsaren Chrome)

Om du inte har behörighet för den utbildning du är intresserad av kan du ta hjälp av våra studievägledare. Du kan komplettera dina meriter genom att läsa på Komvux, folkhögskola, basår eller bastermin på universitet/högskola. Även om du inte uppfyller samtliga formella behörighetskrav kan du i vissa fall ändå anses vara behörig. Läs mer i svaret till frågan "Har jag någon chans att bli antagen till en utbildning om jag inte uppfyller de formella behörighetskraven"?

Har jag någon chans att bli antagen till en utbildning om jag inte uppfyller de formella behörighetskraven?

Svar: Även om du inte uppfyller alla formella behörighetskrav kan du i vissa fall ändå anses vara behörig. Om du kan styrka att du har kunskaper som motsvarar dem som krävs för grundläggande och/eller särskild behörighet kan du anses vara behörig även om du fått kunskapen på annat sätt än genom tidigare utbildning, så kallad reell kompetens. Du kan läsa mer om hur SLU bedömer din reella kompetens för att se om den är tillräcklig för att du ska anses ha motsvarande kunskaper och erfarenheter.
Din ansökan om reell kompetens måste du skicka in senast sista anmälningsdag.

Jag har en IB-examen (International Baccalaureate). Är jag behörig att studera på SLU?

Svar: Du hittar information om IB-examen och vad det anses motsvara i det svenska skolsystemet under International Baccalaureate på antagning.se.

Utbildningen jag vill söka kräver kemi 2/B. Om jag har underkänt i kemi 1/A men godkänt i kemi 2/B är jag behörig då?

Svar: Ja. Du behöver ha godkänt betyg i de gymnasiekurser som ingår i behörighetskravet till det program du söker. Utöver detta behöver du alltid uppfylla kravet för grundläggande behörighet.

Jag har läst ett naturbruksprogram eller omvårdnadsprogram på gymnasiet och funderar på om jag har motsvarande kurser i naturkunskap eller biologi?

Svar: Det finns vissa kurser som kan ersätta kurser i exempelvis biologi och naturkunskap. På SLU:s antagningssidor finns mer att läsa om vilka ersättningsmöjligheter som finns.


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta oss via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

För frågor om studieavgifter, kontakta tuitionfees@slu.se

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15