Vilka förkunskaper krävs för att vara behörig?

Senast ändrad: 26 mars 2024

Svar: För att vara behörig till veterinärprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:

- Biologi 2
- Fysik 2
- Kemi 2
- Matematik 4

Här hittar du information om vad grundläggande- och särskild behörighet innebär genom att välja den utbildningsbakgrund som passar bäst in på dig: https://antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/

För information om ersättningsmöjligheter se: https://www.slu.se/utbildning/anmalan-antagning/behorighet-och-urval/ersattningsmojligheter-bi-nk/