Om jag läser till veterinär utomlands kan jag senare byta och fortsätta utbildningen på SLU?

Senast ändrad: 26 mars 2024

Svar: Veterinärprogrammet har ingen antagning till senare del av program.

Du behöver söka programmet från början på www.antagning.se

Du konkurrerar som vanligt via ditt betyg (meritvärde) och/eller ditt högskoleprovsresultat. Tidigare studier på veterinärprogram i annat land ökar inte din chans att antas.

Om du antas till programmet kan du sedan i samråd med programstudierektor ansöka om tillgodoräknande för tidigare lästa kurser. Ofta förlängs studietiden med minst 1 år.

För att bli legitimerad veterinär behöver du sedan ansöka om veterinärlegitimation hos Jordbruksverket: https://jordbruksverket.se/djur/personal-inom-djurens-halso--och-sjukvard/att-arbeta-inom-djurens-halso--och-sjukvard/veterinarer-och-veterinarstudenter