Jag har läst gymnasiet utomlands. Hur vet jag om jag är behörig till veterinärprogrammet?

Senast ändrad: 26 mars 2024

Svar: Du kan själv titta i bedömningshandboken för det land där du läst din gymnasieutbildning:

https://uhrporten.se/bedomningshandboken/utlandska-gymnasiala/alla-lander/
Här översätts dina kurser för att motsvara det svenska systemet.