Hur ökar jag mina chanser att komma in på veterinärprogrammet?

Senast ändrad: 26 mars 2024

Svar: Det finns två vägar in på veterinärprogrammet - via betyg eller via högskoleprovsresultat.

Du behöver oavsett väg uppfylla samtliga förkunskapskrav. Nästa steg är att få ett tillräckligt högt meritvärde eller resultat på högskoleprovet. Det finns inga vägar in på programmet via tidigare studier, arbetslivserfarenhet eller intervju.

Du kan själv räkna ut ditt meritvärde och läsa mer om hur dina betyg från bland annat gymnasiet, komvux eller IB fungerar när du ska söka en högskoleutbildning. Kontrollera också att du har maximala meritpoängen. I annat fall kan du läsa upp meritpoängskurser på Komvux: https://www.antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/

Att göra högskoleprovet och få ett tillräckligt högt resultat är andra vägen in på programmet: https://www.hogskoleprov.nu/