Hur många platser finns det på programmet?

Senast ändrad: 26 mars 2024

Svar: Det finns 145 platser på programmet.