Skugga en student

Senast ändrad: 13 september 2023
Trädgårdsingenjör-studenter läser kursen växtskydd och letar efter skadeangrepp i Trädgårdslaboratoriet, Alnarp.

Genom uppdraget Skugga en student kan en presumtiv student möta en student från en utbildning som de är intresserade av. Mötet kan ske digitalt eller fysiskt på campus. Det här uppdraget handlar om det personliga mötet mellan en nuvarande och en potentiell student. Där den potentiella studenten med hjälp av studentambassadörernas unika perspektiv och erfarenheter får en inblick i utbildningen. Skugga en student är ett bra tillfälle för att skapa intresse för SLU, våra utbildningar och att visa upp våra fina campusområden.

Du som studentambassadör kan ta emot en presumtiv student digitalt eller på plats på ditt campus.

Om den presumtiva studenten är intresserad av en digital träff får hen möjlighet att ställa frågor kring våra utbildningar, livet på campus och andra studierelaterade frågor som en framtida student kan tänkas ha. 

Om den presumtiva studenten är intresserad av en fysisk träff får du ta emot en ”skugga” som får vara med under en halvdag på de föreläsningar, labbar eller grupparbeten som står på schemat den dagen. Den presumtiva studenten får då en känsla för miljön på ditt campus, stämningen på programmet och en inblick i den praktiska delen av utbildningen.  

Oavsett om ni träffas digitalt eller fysiskt kan potentiella samtalsämnen handla om hur det är att plugga vid SLU, vad som fick dig att välja SLU, framtidsutsikter inom branschen, vad du kan jobba med efter examen eller hur det är att flytta till en ny stad och hur man engagera sig i studentlivet.  

För att trivas med det här uppdraget är det viktigt att känna sig bekväm med det personliga mötet, att vara tillmötesgående, samt att tänka på att lämna utrymme för frågor eller funderingar. Samt att tänka på att man representerar SLU under hela uppdraget. 

Uppdraget är avlönat med 130 kr/timmen. Vid de uppdragen det gäller så står SLU för kostanden av resor.