Studiebesök

Senast ändrad: 13 september 2023
Studenter vid SLU i Uppsala.

Vid studiebesök planeras en fullspäckad eftermiddag fylld av inspirerande presentationer för att väcka intresse hos gymnasieelever för att börja plugga vid SLU. Det är en bra möjlighet för gymnasieelever att få en inblick i livet som SLU-student med hjälp av en studentambassadörs unika perspektiv. Under studiebesöken visas också bredden av den pågående forskningen upp inom något av SLU:s ämnesområden, detta med hjälp av en inbjuden forskare eller en programstudierektor.

Under ett studiebesök får studentambassadörer presentera sina utbildningar för att skapa intresse hos de gymnasieelever som kommit på studiebesöket. Under presentationen kan du svara på frågor som: Vad pluggar du? Var det självklart att du skulle plugga vid SLU? Du kan berätta om ditt program eller om det roliga studentlivet. Ett tips är att utgå från dig själv: vad funderade du själv på när du gick på gymnasiet? 

En viktig del av ett studiebesök är rundvandringen på campus som organiseras helt av dig som studentambassadör och ibland tillsammans med representanter från kåren. Vi ser gärna att ni håller i rundvandringen, då det ofta är ett bra tillfälle för gymnasieleverna att våga ställa sina frågor till er i en mindre grupp.  

För att trivas med det här uppdraget är det viktigt att man känner sig bekväm med att tala inför publik om sig själv och om sitt program. Det är viktigt att vara tillmötesgående för att på ett bra sätt kunna besvara de frågor som dyker upp, samt att tänka på att man representerar SLU under hela uppdraget.   

Uppdraget är avlönat med 130 kr/timmen.