Inspirationspass

Senast ändrad: 13 september 2023
Studenter på landskapsarkitektprogrammet, SLU Alnarp.

SLU kan bli inbjuden av gymnasieskolor för att hålla inspirationspass för deras elever. Vid ett inspirationspass får du följa med till gymnasieskolor runt om i landet för att inspirera gymnasielever att välja en SLU-utbildning. Eleverna är ofta mycket intresserade av fortsatta studier och nyfikna på att veta vad just SLU kan erbjuda dem. Du som student behövs för att berätta om din väg till SLU, studierna, det roliga studentlivet och ge din syn på livet efter gymnasiet.

Under ett inspirationspass håller studentambassadörer tillsammans med SLU:s kommunikationsavdelning en inspirerande presentationföreleverna. Målet är att de ska få all den information de behöver om SLU, men också skapa ett intresse för att plugga vid just SLU.  

Möjliga frågor som är bra att besvara under din presentation som studentambassadör är: Vad pluggar du? Var det självklart att du skulle plugga vid SLU? Du kan berätta om ditt program, så som teoretiska vs. praktiska moment, upplägg, examination etc. Eller berätta om det roliga studentlivet. Ett tips är att reflektera och utgå från dig själv: vad funderade du själv på när du var intresserad av att börja studera vid universitet?

För att trivas med det här uppdraget är det viktigt att man känner sig bekväm med att tala inför en större publik om sig själv och om sitt program. Det är viktigt att vara tillmötesgående för att på ett bra sätt kunna besvara de frågor som dyker upp, samt att tänka på att man representerar SLU under hela uppdraget. 

Uppdraget är avlönat med 130 kr/timmen. Vid de uppdragen det gäller så står SLU för kostanden av resor.