Hemgymnasiebesök

Senast ändrad: 05 mars 2024
Gymnasieelever får information om våra utbildningar.

Under ett hemgymnasiebesök åker du som SLU-student till din gamla gymnasieskola för att träffa elever som pluggar där. Under besöket delar du med dig av dina erfarenheter för att skapa intresse för SLU:s utbildningar. Du informerar och inspirerar gymnasieeleverna i din hemkommun genom att berätta om din väg till SLU och vad som ingår i din universitetsutbildning. Uppdraget handlar om att hjälpa andra att hitta sin drömutbildning hos oss.

Vill du besöka ditt hemgymnasium för att inspirera gymnasieelever till att hitta sin drömutbildning på SLU och samtidigt få en gratis hemresa? Då ska du åka på ett hemgymnasiebesök!

Ett hemgymnasiebesök handlar om dina erfarenheter som student på SLU och hur du kan skapa intresse för SLU hos presumtiva studenter i din hemkommun. Det handlar om att berätta om din väg till just din utbildning, hur du kan inspirera andra elever att plugga vidare och hjälpa dem att hitta sin egen väg till drömutbildningen vid SLU.

Upplägget är enkelt. Du håller en presentation på ca 30 min och har därefter ungefär lika lång tid för frågestund och samtal med åhörarna.

Under presentationen kan du ta upp frågor som: Vad pluggar du? Och var det självklart att du skulle plugga vid SLU? Berätta om ditt program, så som de teoretiska vs. De praktiska momenten, och om det roliga studentlivet. Ett tips är att reflektera och utgå från dig själv: vad funderade du själv på när du gick på gymnasiet?

Hur går det till?

Du skickar in en anmälan om att du vill besöka ditt hemgymnasium till study@slu.se

Vid anmälan om hemgymnasiebesök behöver du skicka in följande:

  • Skolans namn
  • Ort och datum för besöket
  • Namn för kontaktpersonen på skolan
  • Telefonnummer och mail till kontaktpersonen
  • Ditt namn, program, telefonnummer och personnummer.

Under detta uppdrag arbetar du individuellt och du tar själv kontakt med ditt hemgymnasium för att berätta att du vill besöka dem och hålla ett inspirationspass om SLU. Om du inte har några egna kontakter vid skolan är ett tips att kontakta skolans studievägledare. 

Du får profilmaterial som broschyrer, T-shirt och presentationsmall av SLU. Du får 130 kr i ersättning för genomförandet av besöket.

SLU betalar för din resa och kan boka den åt dig. Du behöver alltså inte betala resan själv och den kan förläggas i anslutning till en helg. Vår universitetsgemensamma policy är att vi reser så miljövänligt som möjligt (välj tåg och buss före annat färdmedel).