Framtidsmässor

Senast ändrad: 13 september 2023
SLU:s monter under SACO mässan 2022

På framtidsmässor behövs studentambassadörer för att besvara besökarnas frågor och funderingar kring SLU och SLU:s utbildningar. Ofta kommer gymnasielever till dessa mässor utan att veta vad de vill göra i framtiden, det är då ditt jobb att visa upp SLU som ett universitet där de kan hitta sina drömutbildningar. På en mässa får du möjligheten att skapa intresse för ditt program, men du förväntas också berätta om SLU:s andra grundprogram.

Varje höst åker SLU till utbildningsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg. Mässorna är ett bra tillfälle för presumtiva studenter att träffa SLU, det vill säga dig som studentambassadör. Det är en möjlighet för dem att få svar på frågor som vilka utbildningar som finns, hur det är att flytta till en ny stad, hur man kan engagera sig i studentlivet, eller om det finns möjligheter till att åka utomlands under studietiden. Du kan också själv fundera på vilka frågor och tankar som du hade innan du valde att söka till SLU, kanske är det just du som kan motivera en student att söka sig till något av SLU:s många campus.    

För att trivas i uppgiften behöver du vara flexibel, kontaktsökande, nyfiken, och våga ställa frågor till besökarna. Det är oftast genom att ställa frågor som vi får besökare att stannar till i vår monter. Det är viktigt att vara tillmötesgående för att på ett bra sätt kunna besvara de frågor som dyker upp, samt att tänka på att man representerar SLU under hela uppdraget.

Uppdraget utförs tillsammans med SLU:s studievägledare, kommunikationsavdelning och andra studentambassadörer. 

Uppdraget är avlönat med 130 kr/timmen. Vid de uppdragen det gäller så står SLU för kostanden av resor, boende och mat i samband med evenemanget.