SLU-nyhet

Resultaten klara om 200 år

Publicerad: 05 mars 2021
Idegran

Europas högsta priser för virke av barrträd betalas för idegran. De gamla skogarna är borta och resterna av den europeiska idegranen är hotade, men nu är arbetet igång med att samla in fröer till nya odlingar.

Man kan förstås fråga sig varför det finns anledning att arbeta med ett marginellt trädslag.
– För det första betyder trädet mycket för den biologiska mångfalden, för det andra har det väldigt höga kulturella värden och för det tredje ger idegranen värdefulla råvaror.
– Virket är högt betalt och från barken framställs Taxol, vilket bland annat används till behandling av bröst- och livmoders-cancer.
Det berättar Jens Peter Skovsgaard, professor i skogsskötsel i Alnarp. I hans forskning ingår värdeproduktion i skogsbruket. Då handlar det inte om höga volymer utan att maximera värdet på träden genom aktiv skötsel. Det kan också vara att ta vara på möjligheterna för för ”udda” trädslag med högt värde. Till dessa hör den europeiska idegranen, Taxus baccata.
HEMMA i bostaden har Jens Peter skåpsluckor av idegran.
– Jag tycker det är ett vackert träslag med en rödaktig färgton. Dessutom har det väldigt goda virkesegenskaper. Det är hårt, tungt och elastiskt.
Den unika kvalitén har bidragit till att det idag knappt finns någon idegran kvar - och det beror på gamla mänskliga försyndelser.

Läs mer i nyhetsbrevet


Kontaktinformation