SLU-nyhet

Urbana reflektioner i spåren av covid-19

Publicerad: 14 maj 2020

Hur (om)formas mobilitet av social distansering? Vilka effekter har social distansering på politisk aktivism och protester i stadsrummet? Hur påverkas urban densitet av corona-pandemin? Vad med dess påverkan på mental hälsa och stadsplanering? Och vilka oförutsedda konsekvenser av covid-19 kan vi se när pandemin lyfter underliggande, ofta fallerade, strukturer till ytan? Det är några av de teman som kommer diskuteras i Urban Readings!

Urban Readings kopplar samman krönikörer från olika världsdelar, med syftet att lyfta aktuella debatter inom olika teman som kopplar till hållbar stadsutveckling. Först ut är, föga förvånande, urban utveckling i ljuset av covid-19. Hur påverkas stadsutvecklingen av pandemin, hur kan vi tänka oss att den kommer påverkas i framtiden, och hur går diskussionen i andra delar av världen?

Urban Readings är ett initiativ som kommer testas av SLU Urban Futures under maj månad, och krönikorna kommer finnas tillgängliga via slu.se/urbanfutures. I en tid då de flesta planerade aktiviteter och evenemang ställts in är förhoppningen att kunna samla intressanta och tankeväckande texter och tips på vidare läsning, som kan inspirera studenter, lärare och forskare på SLU med intresse för urbana och tvärvetenskapliga frågor.

Just nu kan du läsa Daniel Rotsztains reflektioner över mobilitet i en tid av  fysisk distansering och Antonia Besas reflektioner kring politisk aktivism i stadsrummet i en tid då det råder utegångsförbud i många länder. Alla artiklar är på engelska. 

COVID-19 and the Need for Equitable Urban Advocacy av Daniel Rotsztain

Social movements in times of isolation av Antonia Besa

Nästa vecka kommer fler artiklar om andra urbana reflektioner i spåren av covid-19, du når alla artiklar på: slu.se/urbanreadings