Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 96 sidor som är taggade med SLU Global:

Värt att veta Umeå Laudon

Onsdag den 27 oktober föreläser Hjalmar Laudon om Skogliga vatten och global påverkan. Föredragen direktsänds på webben och tar cirka 30 minuter. De är öppna för alla. Denna termin är de flesta

A new SLU webinar series addresses the IPCC report

I augusti publicerade FN: s klimatpanel sin mest omfattande utvärdering av klimatförändringarna hittills och uttalade entydigt att klimatförändringar orsakas av mänsklig aktivitet. Rapporten

LAG Higher Seminars

Understanding Rural Afghanistan anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a seminar with Senior Research Fellow Adam Pain. Drawing from my recent review of Swedish Aid to

Panel Picture a scientist

Paneldiskussion kring filmen “Picture a scientist” bib-webbredaktionen@slu.se Välkommen till en digital paneldiskussion om filmen “Picture a scientist” med Jane Willenbring, Stina Powell, Elias

Välkommen till höstens docentföreläsningar vid NJ-fakulteten 28–29 september

marten.granert@slu.se Välkommen till höstens docentföreläsningar vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap 28 och 29 september. Föreläsningarna sänds via zoom och alla som vill kan

Informella bosättningar och hållbar stadsutveckling

Informella bosättningar och hållbar stadsutveckling: mot en mer inkluderande urban agenda hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till ett webbinarium som arrangeras av SLU Urban Futures och SLU Global.

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

Should the future of food be global or local?

Should the future of food be global or local? futurefood@slu.se We are pleased to invite you to the official launch event of our new food dialogue initiative Table. This kick-off event will be a

Årets Alumn 2021 Tove Fall - Prisutdelning och föreläsning

Årets SLU-alumn 2021 - Prisutdelning och föreläsning slualumn@slu.se Utmärkelsen delas ut till en tidigare student som är en inspirerande förebild och som har gjort en framstående karriär eller

Drylands Transform söker kandidater för en två-årig Postdok tjänst

Drylands Transform är ett projekt där man försöker förstå sambanden mellan markhälsa, boskapsbaserad försörjning, människors välbefinnande och lokala riktlinjer och styrning för att bidra i

Urbana perspektiv på hur vi kan skapa rättvisa livsmedelssystem

Den 20 april 2021 var SLU Urban Futures och SLU Global värdar för ett interaktivt webbinarium med internationella gäster. Evenemanget belyste kopplingen mellan urbanisering och ambitionen att uppnå

Nätverksmöte - Hur kan vi arbeta tvärvetenskapligt för att trygga global livsmedelsförsörjning?

Nätverksmöte - Hur kan vi arbeta tvärvetenskapligt för att trygga global livsmedelsförsörjning? futureonehealth@slu.se Är du intresserad av att samarbeta över olika discipliner för att förbättra

Loading…