SLU-nyhet

48 miljoner till SLU för forskning om djurens roll i livsmedelssystemet

Publicerad: 19 november 2020
Brun ko med kalv

SLU har fått 48 miljoner kronor för en ny centrumbildning som ska stärka Sveriges framtida livsmedelssystem. Centrumbildningen kommer att identifiera och utveckla djurens roll för en ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft. SLU är också partner i två andra forskningscentra som vardera får 48 miljoner kronor; en som ska forska kring fisk, skaldjur och akvakultur, samt en som handlar om växtbaserat protein.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har fått 48 miljoner kronor från forskningsrådet Formas till en ny centrumbildning. Centrumbildningen ska identifiera och utveckla djurens roll för en ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft i framtidens svenska livsmedelssystem, något som är avgörande för livsmedelsproduktionen både i dag och i framtiden.

– Det ska bli väldigt spännande att ta ett helhetsgrepp på djurens roll, säger Sigrid Agenäs, professor vid SLU och huvudförfattare av ansökan. Matproduktionen måste öka i Sverige, men samtidigt bli mer hållbar, och djurens roll är viktig.

Den nya centrumbildningen kommer att arbeta utifrån ett regionalt perspektiv och utveckla bästa sättet att producera mat i Sveriges olika delar. Det blir ett spännande komplement till de antaganden som görs om hur livsmedelsproduktionen skall förändras globalt. Vad som är ”bäst” kommer att bestämmas av en rad olika hållbarhetsfaktorer. Förutom livscykelanalyser och miljö kommer forskarna att titta på biodiversitet, resiliens, konkurrenskraft och livsmedelssäkerhet.

– Vi ska bygga på det unika i varje region av Sverige och vilka resurser som finns just där, säger D J de Koning, professor vid SLU.

I en första fas kommer forskarna vid centrumbildningen att utveckla matproduktionen från betande djur, främst idisslare. Andra djurslag kommer att undersökas i en senare fas.

– De betande djuren är en resurs som inte används fullt ut. Vi ska till exempel undersöka möjligheten att öka användningen av naturbetesmarker som både ett samhällsmål och som en underutnyttjad resurs, säger Per Peetz Nielsen, senior forskare vid forskningsinstitutet RISE, en av samarbetets partner.

Den nya centrumbildningen leds av SLU men har en mängd partner både inom akademin, näringslivet och intresseorganisationer. Det är 90 personer som har jobbat tillsammans för att skriva ansökan till Formas, men det blir betydlig fler som kommer att ingå i centrumbildningen.

– Det är just att sammanföra kompetenser och intressen från olika organisationer och vetenskapliga discipliner, för att gemensamt svara på frågan om på vilket sätt djur skall ingå i livsmedelssystemet i Sverige, som är den stora grejen, säger Sigrid Agenäs.

Kontakt

Sigrid Agenäs

Dirk-Jan De Koning

Per Peetz Nielsen

Fakta:

  • Anslaget är på 12 miljoner per år i fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år
  • Centrumbildningen, i ansökan kallad SustAinimal, leds av SLU (50 procent) tillsammans med RISE (25 procent). SVA ansvarar för 10 procent av budgeten.
  • Ingående partner: SLU, RISE, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött, Svenska Vallföreningen
  • Formas utlysning
  • Formas pressmeddelande
  • SLU är huvudpartner i SustAinimal och också partner i två av de andra forskningscentra som fått vardera får 48 miljoner kronor; Blue Food, som ska forska kring fisk, skaldjur och akvakultur, samt PAN, som handlar om växtbaserat protein.