8 mar

Webinar on Zoom

Hur kan man jobba praktiskt med tvärvetenskap?

evenemang | seminarier, workshops |
Foto på Marie Stenseke.

Välkommen till serien av lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Marie Stenseke, professor vid Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet, att prata om hur man kan jobba praktiskt med tvärvetenskap.

Lunchseminarierna ges i anslutning till Interdisciplinary Academy (IDA), en ny tvärvetenskaplig satsning vid SLU. Syftet med satsningen är att öka kunskapen om och intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete vid SLU, stärka förmågan hos SLU:s forskare att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv och underlätta för samarbeten mellan olika institutioner.

Evenemanget kommer att hållas på engelska. Mer information och anmälan sker på den engelska sidan.

 

Fakta

Tid: 2023-03-08 12:10 - 12:55
Ort: Webinar on Zoom
Arrangör: SLU Future Food