SLU-nyhet

Movium gratulerar Helena Nordh!

Publicerad: 20 december 2023

Ett gott exempel på hur man kan använda finansiering från Movium Partnerskap.

Det var med glädje som vi på SLU Tankesmedjan Movium tog del av nyheten att projektet Härifrån till evigheten – en studie om hur evig gravfrid tolkas i praktiken beviljats med 3 miljoner kronor från Formas. Huvudsökande var SLU-forskaren Helena Nordh som vi under en längre tid haft kontakt med. 

Efter att flera begravningsverksamheter kontaktat Movium för att få hjälp med att uppdatera ordlistan Begrepp i begravningsverksamheten tog vi kontakt med Helena Nordh och frågade henne om hon var intresserad av att leda arbetet med uppdateringen. Det var hon eftersom det var relevant både för hennes forskning och för att knyta kontakter med branschföreträdare.

För att finansiera sitt arbete lämnade Helena Nordh i juni 2022 in en aktivitetsansökan där hon äskade 50 000 kr för en kunskapssammanställning tillsammans med flera Movium partners inom begravningsväsendet*. Ett sekundärt mål för aktiviteten var också att skapa en plattform för diskussion mellan SLU och begravningsverksamheterna för att identifiera aktuella och samhällsrelevanta forskningsfrågor. 

Planen var att under hösten 2022 upprätta en ansökan om ett Movium Partnerskapsprojekt, vilket skedde med projektansökan för förstudien Begravningsplats för alltid? En studie om hur evig gravfrid tolkas i praktiken. Projektgruppen, med Helena Nordh som huvudsökare, önskade skriva en forskningsansökan till Formas eller annan extern finansiär, om ett framtida forskningsprojekt som fördjupar sig i temat evig gravfrid. Till detta fick Helena Nordh 80 000 kr, samt medfinansiering om 40 000 kr in-kind och 40 000 kr kontant från fyra olika partners. Ansökan till Formas lämnades in i mars 2023 och innehöll alla deltagande parters från begreppssamlingen.

SLU Tankesmedjan Movium vill gratulera Helena Nordh och medsökare Cristina Prytz samt lyfta fram denna process som ett utmärkt användande av stöd från Movium Partnerskap.

* Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund, Stenindustriförbundet, Stockholms kyrkogårdsförvaltning och Göteborgs begravningssamfällighet, samt Sveriges begravningsbyråers förbund, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, FONUS och Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer.

Harald Klein