Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 416 sidor som är taggade med Forskarutbildning:
Disputation Örjan Grönlund

Disputation Örjan Grönlund

charlotta.bergstrom@slu.se Örjan Grönlund försvarar sin avhandling "Forest operations in multifunctional forest management" den 27 november 2020. Välkomna!   https://slu-se.zoom.us/j/65546762345?

Disputation Örjan Grönlund

Disputation Örjan Grönlund

charlotta.bergstrom@slu.se Örjan Grönlund försvarar sin avhandling "Forest operations in multifunctional forest management" den 27 november 2020. Välkomna!   https://slu-se.zoom.us/j/65546762345?

Guillermo Aguilera Nuñez  Diss

Guillermo Aguilera Nuñez Diss

Local and landscape-level impacts of agricultural intensification on arthropod communities and their interaction networks eva.andersson.bjorkman@slu.se Guillermo Aguilera Nuñez försvarar sin

Guillermo Aguilera Nuñez  Diss

Guillermo Aguilera Nuñez Diss

Local and landscape-level impacts of agricultural intensification on arthropod communities and their interaction networks eva.andersson.bjorkman@slu.se Guillermo Aguilera Nuñez försvarar sin

Mikael Lundbäck

Framtidens Skogsteknologi Det övergripande målet för mitt doktorandprojekt är att samla och analysera information om metoder och system för avverkning av rundvirke för industriell användning världen

Kontakta en forskare

Vill du komma i kontakt med en forskare? Har du en fråga kring vatten och fisk? Vi hoppas att du ska hitta rätt person att fråga här nedan! Kontakter på institutionerna Flera av SLU:s institutioner

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Institutionen har i dagsläget doktorander antagna i husdjursvetenskap och i växtodlingslära. NJV arrangerar forskarutbildningskurser i växtodling, husdjurvetenskap och analysmetodik. Kurserna

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Våra forskarstudenter har projekt som underlättar domesticering och förädling av grödor för såväl nordiska som tropiska växtförhållanden. DNA-baserade metoder anpassas för studier av genetisk

Forskarutbildning

Institutionen utbildar licentiater och doktorer inom ämnena Skogshushållning, Teknologi, Matematisk statistik samt Biologi. Utbildningen är två respektive fyra år varav minst 1/8 utgörs av kurser.

Disputation Guilherme Alexandre Stecher Justiniano Pinto

Disputation Guilherme Alexandre Stecher Justiniano Pinto

A multi-century perspective of the Sala megafire: understanding risks for future large fires in Sweden charlotta.bergstrom@slu.se Guilherme Alexandre Stecher Justiniano Pinto försvarar sin

Klimat

Att mildra och anpassa oss till den pågående klimatförändringen är en av de viktigaste utmaningarna som mänskligheten står inför under det här århundradet. På vår institution berör många

Loading…