SLU-nyhet

Urbana planteringar med naturen som förebild

Publicerad: 16 november 2023

I detta faktablad redovisas teorier om hur man som gestaltare kan gå tillväga för att skapa stabila ekosystem i urban miljö med naturliga växtsamhällen som utgångspunkt

Idag bor en stor del av jordens befolkning i städer och ännu fler förväntas göra det de kommande tio åren. Det är i den urbana miljön vi måste stärka den biologiska mångfalden som är grunden för att skapa och bevara stabila och välfungerande ekosystem som kan generera ekosystemtjänster.

 

Movium Fakta #5 2023 är skrivet av Hanna Lange.

Fakta:

I Moviums faktaserie Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö.

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel

 

Länken till filen visas här för dig som är inloggad partner eller prenumerant alternativt medarbetare eller student vid SLU.