SLU-nyhet

En slutkandidat till uppdraget som prorektor för SLU

Publicerad: 20 maj 2021
Pär Forslund

En kandidat till att bli prorektor för SLU kallas till hearing med SLU:s hörandeförsamling.

Den kandidat som rekryteringsgruppen föreslår är Pär Forslund. Pär är sedan 2012 professor i ekologi vid SLU. Han är för närvarande prodekan på NJ-fakulteten med ansvar för utbildningsfrågor och är ordförande i programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN-NJ).

– Rekryteringsgruppen är enig om att Pär Forslund är den bästa kandidaten för uppdraget, säger SLU:s styrelseordförande Rolf Brennerfelt, tillika rekryteringsgruppens ordförande.

Hearingen den 31 maj är ett led i rekryteringen av en ny prorektor vid SLU. Hörandeförsamlingen har 45 ledamöter utsedda från alla delar av universitetet och är ett rådgivande organ till rekryteringsgruppen och styrelsen. Professor Ulf Magnusson är ordförande i hörandeförsamlingen och kommer att leda hearingen, som genomförs helt digitalt.

SLU:s styrelse kommer att utse prorektor vid sitt sammanträde den 17 juni.

Nuvarande prorektor Karin Holmgren lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet.