SLU-nyhet

Framtidslabbet tar form

Publicerad: 25 maj 2020

Framtidslabbet, ett projekt initierat av de två framtidsplattformarna SLU Urban Futures och SLU Future Food, drog igång i januari i år. Labbets sju deltagare har fått en grundkurs i framtidsstudier och håller just nu på att utveckla egna projekt med framtidsfokus. Under våren har en ny punkt lagts till på agendan: vad kan vi lära oss av COVID-19?

Årets deltagare i det tvärvetenskapliga Framtidslabbet består av sju forskare från SLU med olika bakgrund och erfarenheter. Under ledning av Josefin Wangel, forskare vid Institutionen för stad och land, undersöker gruppen olika sätt att ta sig an forskningsfrågor och samhällsutmaningar med ett framtidsperspektiv. Två öppna lunchföreläsningar arrangerades i början av terminen och labbets deltagare samlas (numera via Zoom) varje månad för att dela erfarenheter och ge återkoppling på varandras arbete.

– Just nu håller forskarna på att formulera de projekt som de ska arbeta med under resten av året. Det blir en fin kombination av projekt som spänner över båda plattformarnas tematiska områden - hållbar stadsutveckling och ett hållbart livsmedelssystem – och med en härlig mix av metoder och angreppsätt, berättar Josefin Wangel.

Nya idéer för forskning, utbildning och samverkan

Framtidslabbet har laborerat med olika metoder, såsom horizon scanning, och projektet formas och förädlas hela tiden av deltagarna själva. Trots att projektet fortfarande är relativt nytt så har Framtidslabbet redan börjat resultera i samarbeten och nya idéer för forskning, utbildning och samverkan. Både inom SLU och internationellt. 

Framtidslabbet vill även engagera studenter i framtidstänkandet och under våren utvecklar de en ny idé.

– Vi vill hitta ett sätt att engagera SLU:s forskare och studenter i att utforska och formulera vad vi kan lära oss av COVID-19, med fokus på SLU Urban Futures och SLU Future Foods tematiska områden, berättar Emma Sahlström, Framtidslabbets projektassistent.

 

Reflektioner från några av deltagarna i Framtidslabbet 2020

Vad har du för erfarenheter av Framtidslabbet hittills?

Åsa Berggren–  Det är inte ofta man lär sig så mycket om ett ämne på så kort tid. Att kliva in i ämnet tillsammans med kollegor från andra forskningsområden har varit både spännande och kreativt. Jag har lärt mig en del av grunderna i futures studies och vilka olika metoder som används idag. Arbetet har fungerat väldigt bra och flera nya tvärvetenskapliga kontakter har knyts över gemensamma intressen. På slutet har vi träffats online pga corona, det går också, men allra bäst fungerar när vi kan diskutera och interagera fysiskt.
Åsa Berggren, Professor vid Institutionen för ekologi, Enheten för insektsekologi

–  Framtidslabbet har bidragit till att öppna upp ögonen för ett helt nytt forskningsfält. Innan hade jag inga kunskaper eller vetskap om att det existerande ett forskningsområde med tillhörande tidskrifter med fokus på framtid. Det är ett oerhört spännande angreppssätt som väckt många tankar och helt nya idéer. Jag upplever att de relativt fria ramarna vi fått i labbet för att läsa in oss på ett nytt forskningsperspektiv skapat nya möjligheter till att samarbeta med forskare från andra fält.
Marcus Hedblom, Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur

–  Det som är väldigt intressant för mig som jobbar med landsbygdsutveckling är att målbilder av framtiden oftast visualiseras med städer, och väldigt sällan på landsbygden. Målbilder där landsbygden finns är oftast kopplade till en återkomst till vissa värderingar, som t.ex. lokal försörjning av mat som jag jobbar med. Så Framtidslabbet har gett mig nya verktyg för att jobba med dessa frågor framöver.
Alexandre Dubois, Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling

Vad har du för förväntningar på Framtidslabbet framöver?

– Jag har stora förväntningar. Jag tror att Framtidslabbet kommer utveckla kompetensen hos forskare inom olika områden att blicka framåt på ett professionellt sätt som gynnar både egen forskning och SLU:s kapacitet att hantera framtidsfrågor. Jag ser fram emot att vara en del av det. 
Åsa Berggren, Professor vid Institutionen för ekologi, Enheten för insektsekologi

Alexandre Dubois–  Jag vill utveckla en verktygslåda så att jag kan få mer ut av mina projekt. Jag jobbar med ett FORMAS projekt om framtidens lantbruk men vi hade inte byggt in framtidsstudier som metod. Det ska vi se till att inkludera det framöver. Det kan bli svårt att identifiera och välja ’rätt’ metod när man kommer in i ett nytt fält. Det krävs mycket läsande för att göra det. Och då hjälper det mycket att vara med labbet.
Alexandre Dubois, Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling

 

Har du några framtidsspaningar som dykt upp i relation till COVID-19?

–  Jag har mängder av framtidsspaningar som alla kopplar till grönytor i framtida städer. Framtid handlar ju också delvis om att blicka bakåt. En gång i tiden planerade vi städer för att kunna parera utbrott av pandemier som Tyfus och Kolera men någonstans på vägen försvann den kunskapen då pandemier utrotades. Idag får vi ta en funderare på hur våra framtida städer kan planeras om det nu är så att pandemier blir vanligare. Och om städer nu ständigt förtätas hur går det ihop med den enorma ökningen och behovet vi ser av att få vistas i grönytor som visat sig under COVID -19? Här krävs kanske ett nytänk i stadsplanering.
Marcus Hedblom, Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur

 

Vad kan Framtidslabbet få för effekter?

–  Det var ett strategiskt viktigt beslut att starta labbet. Jag tror det kommer göra SLUs forskning och undervisning ännu mer aktuell för samhället framöver.
Åsa Berggren, Professor vid Institutionen för ekologi, Enheten för insektsekologi

Fotograf: Fredrik Funck –  Jag kan inte nog lyfta vikten av skapandet av kreativa miljöer inom ramarna för universitetet för att bygga broar mellan forskningsfält. Många vill idag läsa in sig på nya forskningsfält och arbeta med tvärvetenskapligt men det är oerhört svårt när man fast i en virvelvind av skrivande av manuskript, undervisning och ansökningar. Att på detta sätt som labbet gjort, medvetet skapa en tvärvetenskaplig miljö öppnar upp möjligheten att våga och ta sig tid att skriva en ansökan eller samarbeta med personer man aldrig tidigare vågar eller haft tid att göra.
Marcus Hedblom, Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur

–  För min del har labbet redan gett en spinoff! Tack vare det kunde jag börja samarbeta med Josefin och nu har vi en ny fönsterskyltkurs om framtidsstudier som börjar nu i höst!
Alexandre Dubois, Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling

Foto Marcus Hedblom av fotograf Fredrik Funck.

Fakta:

Framtidslabbet 2020

  • Alexandre Dubois, Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling, NJ
  • David Ljungberg, Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Automation, NJ
  • Hanna Karlsson Potter, Postdoktor vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system, NJ
  • Ishi Buffam, Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, LTV
  • Marcus Hedblom, Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur, LTV
  • Suvi Kokko, Forskare vid Institutionen för ekonomi; Beslutsfattande och management, NJ
  • Åsa Berggren, Professor vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för insektsekologi, NJ/S

Läs mer  om Framtidslabbet

SLU Future Food

SLU Future Food är en plattform för forskning och samverkan för att ta fram kunskap, lösningar och innovationer som syftar till att hela livsmedelssystemet ska präglas av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet för att övervinna morgondagens utmaningar.
Läs mer om SLU Future Food.

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.
Läs mer om SLU Urban Futures.