SLU-nyhet

Nu invigs ännu fler solceller på Ultuna – fira med korv och takvandring

Publicerad: 23 augusti 2019

För att klara omställningen till ett klimatneutralt samhälle måste alla hjälpas åt. SLU:s hyresvärd Akademiska Hus satsar därför på att installera solceller på universitetets tak. Nu invigs nya solceller vilket gör att Ultuna får en av Uppsalas största solcellsanläggningar. Detta firas med korvgrillning och rundvandring på taket den 2 september.

Genom att installera solceller på byggnaderna på Ultuna kan vi göra verksamhetens klimatavtryck så liten som möjligt. 6 696 kvadratmeter av taken på Campus Ultuna är nu fyllda av solceller. Tillsammans genererar de nästan en miljon kilowattimmar (kWh) solel per år.

– Med hjälp av de nya solcellerna täcks 8 procent av SLU:s elbehov, säger Marie Löwling, fastighetschef på Akademiska Hus.

Fira med korvgrillning och takvandring utanför VHC

För att uppmärksamma och inviga de nya solcellerna bjuder Akademiska Hus och SLU in till korvgrillning och takvandringar utanför VHC den 2 september.

Korvgrillning och invigningstal sker kl 11:30 med universitetsdirektör Martin Melkersson från SLU och marknadsområdesdirektör Peter Boman från Akademiska Hus.

Takvandringarna sker kl 12:00, 12:30 och 13:00. Rundvandringen tar 20 minuter och sker på taket på VHC. Det finns 20 platser per tur och du måste anmäla dig före den 29 augusti. Det finns både korv och vegetarisk korv vid grillen.

Anmäl dig här.

Går hand i hand med SLU:s mål om klimatneutralt universitet

SLU har beslutat att universitetet ska vara klimatneutralt år 2027. Därför tycker Akademiska Hus att det är extra roligt att göra satsningar på SLU. På Ultuna finns nu ca 30 procent av Akademiska Hus totala bestånd av solceller.

– SLU har varit öppna för att samarbeta kring energieffektivitet. För att vi ska lyckas nå våra ambitiösa hållbarhetsmål och i slutändan skapa samt utveckla hållbara campus är samarbeten med våra kunder avgörande, säger Marie Löwling.

Halvera energiförbrukningen

Men solceller kommer inte ensamt kunna göra SLU:s byggnader klimatneutrala. På sikt måste energiförbrukningen i husen sänkas. Campus Ultuna förbrukar idag ca 12 miljoner kWh/år, vilket betyder att ungefär 8 procent av konsumtionen täcks av den el som solcellerna producerar.

Akademiska Hus mål är att den inköpta energin i lärosätenas byggnader i hela landet ska sänkas  med 50 procent till år 2025, jämfört med 2000 års nivå. År 2018 hade energiförbrukning på Ultuna minskat med 35 procent.