SLU-nyhet

SLU prisar samhällsviktig och nyskapande forskning

Publicerad: 07 oktober 2017

Giftfri bekämpning av snytbaggar, hämmande av sjukdomsframkallande mikroorganismer och miljövänlig metod för utsädessanering. Dessa tre innovationer har utsetts till de mest framgångsrika innovationerna som har sitt ursprung i SLU:s forskning under 40 år.

En av forskarna som prisas är Göran Nordlander, professor vid institutionen för ekologi. Hans forskning tillsammans med kollegan Henrik Nordenhem ledde till produkten Conniflex, ett skydd för barrträdsplantor mot angrepp av den fruktade snytbaggen. En bagge som utan motåtgärder kan ta död på upp till 80 % av nyplanterade plantor.

– Det känns förstås mycket hedrande att vår forskning uppmärksammas på detta sätt. Men framförallt är jag mycket glad och stolt över att den så starkt bidragit till att vi nu är på väg att få bort användningen av gifter på skogsplantor. Det har förbättrat både för miljön och arbetsmiljön för dem som planterar skog, säger Göran Nordlander.

Ytterligare tre forskare får pris för den forskning de bedrivit på SLU:

Kenneth Alness får det för utvecklingen av tekniken Termoseed, en effektiv och miljövänlig metod för utsädessanering med varm luft och vatten, helt utan tillsatser av kemikalier. Metoden minskar behovet för betningsmedel och gör utsädet helt fritt från smitta, samtidigt som det har full grobarhet och en lagringsduglig vattenhalt.

Lars Axelsson och Sven Lindgren får priset för den forskning som gav upphov till förståelse av den probiotiska bakterien Lactobacillus reuteri,  vilket har legat till grund för företaget BioGaias framgångar. Lactobacillus reuteri är en “god” bakterie som hjälper till att bekämpa “onda” mikroorganismer i människans magtarmkanal.

Viktigt att forskning uppmärksammas

Samhällsnytta och innovationshöjd. Det var de primära bedömningskriterier när vinnarna skulle utses. Och samtliga tre innovationer har bidragit till produkter och/eller tjänster som haft en betydande påverkan i samhället och som dessutom lett till framgångsrika företag.

– Vi tycker att 40 år av viktig forskning behöver uppmärksammas. Därför utlyste SLU en tävling för att lyfta fram de mest framgångsrika innovationerna som uppkommit inom universitetet. Och alla fem vinnare har visat hur viktig SLU:s forskning är för ett hållbart samhälle, berättar Erik Fahlbeck, vicerektor på SLU och som har lett juryns bedömningsarbete.

De fem pristagarna uppmärksammades med diplom under lördagens doktorspromotion på i SLU i Ultuna.

Fakta:

Om vinnarna och innovationerna

Göran Nordlander och Henrik Nordenhem, Institutionen för ekologi, vars forskning och innovation gett upphov till produkten Conniflex.

Conniflex skyddar barrträdsplantor från gnagande snytbaggar genom en töjbar beläggning med fin sand på plantans stam. För närvarande behandlas omkring 70 miljoner plantor årligen i Sverige och man håller som bäst på att expandera utomlands.

Motivering:
För skogsbruket är ett effektivt skydd mot snytbagge helt avgörande eftersom närmare 80 % av nyplanterade plantor annars dör av snytbaggens härjningar. Innovationen har, sedan den introducerades 2010, radikalt minskat användningen av insektsgifter med positiv effekt på miljö, medarbetare och ekonomi.

Sven Lindgren och Lars Axelsson, vars forskning gav upphov till förståelse av den probiotiska bakterien som sedan utgjort grunden för företaget BioGaias framgångar.

BioGaia är ett svenskt hälsoföretag som ursprungligen utvecklats från Lindgrens och Axelssons forskning vid SLU på den probiotiska bakterien Lactobacillus reuteri.

Motivering:
Pristagarna stod för den tidigaste forskningen på hur Lactobacillus reuteri kunde hämma sjukdomsframkallande mikroorganismer. Deras framsteg var avgörande för att forskaren Stefan Roos kunde inleda den prekliniska forskningen som verifierade och vidareutvecklade bakterierna som BioGaia kom att byggas på.  Utifrån deras forskning har bolaget fortsatt att utveckla produkter för nya marknadsområden genom kombinationer av bakteriestammar och leveranssystem.

Kenneth Alness för hans utveckling av tekniken Termoseed.

Termoseed är en effektiv och miljövänlig metod för utsädessanering med varm luft och vatten, helt utan tillsatser av kemikalier. Metoden reducerar behovet för betningsmedel och gör utsädet helt fritt från smitta, samtidigt som det har full grobarhet och en lagringsduglig vattenhalt. Produkten har varit på den globala marknaden sedan 2005 och appliceras idag på bl.a. vete, humle, havre, råg, rågvete, ris och lök.

Motivering:
En innovation som effektivt och förebyggande minskar behovet av kemikalieproduktion, hantering och eventuell rening för att avlägsna kemikalierna från miljöer, där de inte behöver finnas och som därmed påtagligt minskar riskerna för spridning och exponering av kemikalier.  Med den stora effekt som produkten under relativt kort livstid har åstadkommit så är detta ett bra exempel på förebyggande miljövård med global potential att minska kemikalieförbrukningen i jordbruket.


Frågor om innovationspriset

Erik Fahlbeck, vicerektor SLU
Tel: 018-671971, 073-0873544
E-post: erik.fahlbeck@slu.se