5 apr

Urban Forests webinar, Ortsberoende

Ett mer variationsrikt skogsbruk

seminarier, workshops |
Porträtt av Helena Dehlin.

Årets andra webbinarium i serien om tätortsnära skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, handlar om hur vi ökar variationen i det brukade skogslandskapet i närhet till urbana landskap. Helena Dehlin från Skogsstyrelsen presenterar arbetet inom programområdet ”Insatser för grön infrastruktur” (2020-2022).

Helena Dehlin är naturvårdsspecialist och ansvarig för frågor kopplat till grön infrastruktur på Skogsstyrelsen. Helena har varit projektledare för samverkansprojektet Ett mer variationsrikt skogsbruk, inom miljömålsrådets programområde ”insatser för grön infrastruktur” (2020-2022), som syftar till att öka takten i miljömålsarbetet.

Ett mer variationsrikt skogsbruk har byggt på samverkan med deltagare från ett 35-tal organisationer inom skogssektorn. Målet har varit att jobba tillsammans för att öka variationen i det brukade skogslandskapet, med utgångspunkt från aktuell kunskap inom forskning och praktik. Fokus har legat på skapande av naturvärden och kulturvärden, hyggesfritt skogsbruk, samt löv- och blandskogar.

Inom projektet har det hållits kunskapsseminarier och workshops, och regionala arbetsgrupper har tillsammans ordnat 13 exkursioner för erfarenhetsutbyte runt om i landet. Projektet tar också fram faktablad med exempel på praktiska åtgärder för att öka variationen i landskapet, med skogsägare som främsta målgrupp. Det första ”Skapa naturvärden genom aktiv naturvård” är publicerad här.

Välkommen!

Fakta

Tid: 2023-04-05 15:00 - 16:00
Ort: Ortsberoende
Lokal: Urban Forests webinar
Arrangör: SLU Urban Futures och Future Forests
Mer information:


Språk:
 Svenska

Om webbinariet

Serien om Tätortsnära skogar arrangeras av SLU Urban Futures och SLU Future Forests för att belysa olika aspekter och möjligheter för fortsatt forskning om skogar i tätortsnära miljöer.

  • Vänligen observera att webbinariet kommer att spelas in. Om du inte vill identifieras, stäng av din kamera och ta bort ditt namn från fönstret.
  • Ha mikrofonen avstängd när du inte deltar.

Kommande webbinarier i serien

Inspelade webbinarier 2021-2022

Se tidigare inspelade presentationer i serien här

Arrangörer

SLU Urban Futures

En strategisk plattform med syfte att utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

SLU Future Forests

En plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Plattformen är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk.