25 maj

Uppsala & Umeå

Rennäring och skogsbruk: Utmaningar och möjligheter för gemensam markanvändning

interna händelser | seminarier, workshops |
Två renar går i ett skogslandskap med snö. Foto.

STUDENTSEMINARIUM. Det sker en oroväckande minskning av lavrika vinterbetesmarker och mängden lavar i renskötselområdet i norra Fennoskandia. Skogsbruket är en av de bidragande faktorerna till att lavrika betesmarker har minskat drastiskt.

En färsk rapport från Future Forests undersökte därför hur renskötsel och skogsbruk påverkar varandra. Författarna Tim Horstkotte och Line Djupström kommer att presentera och diskutera resultaten i detta studentseminarium på både Umeå Campus och Uppsala Campus, vilket ger en möjlighet för forskare och studenter att interagera över campusorterna.

Målsättning

  • Att sprida kunskap om renskötsel och skogsbruk, inklusive utmaningar och möjligheter för deras respektive markanvändning
  • Att ge exempel på skötsel och reformer som behövs för delad markanvändning
  • Att stärka nätverket och kopplingarna mellan SLU-forskare och studenter vid Campus Umeå och Uppsala

Fakta

Tid: 2022-05-25 13:00 - 14:30
Ort: Uppsala & Umeå
Arrangör: SLU Future Forests
Sista anmälningsdag: 23 maj 2022
Mer information:

Målgrupp: Studenter vid SLU och Umeå Universitet
Lokal Umeå: Rönnen, Skogis
Lokal Uppsala:  Framtiden, MVM
Registrering: Registrera intresse genom att skicka ett e-postmeddelande till Mari Jönsson (mari.jonsson@slu.se) fram till den 23 maj
Språk: Engelska
Note: Detta evenemang äger rum på två campus. Om du har några frågor om evenemanget, tveka inte att kontakta Mari Jönsson i Campus Uppsala eller Eliza Maher Hasselquist i Umeå (eliza.hasselquist@slu.se).


Program

13.00-13.45 Hur påverkar rennäring och skogsbruk varandra? Presentation av Tim Horstkotte och Line Djupström

13.45-14.15 Diskussioner om utmaningar och möjligheter att dela markanvändning

14.15-14.30 Kaffe och kaka utanför respektive seminarierum och fortsatt diskussion

Tim Horstkotte är senior forskningsingenjör vid institutionen för ekologi och miljövetenskap vid Umeå universitet. Tim kommer att finnas på plats i Umeå.

Line Djupström är senior forskare vid Skogforsk. Line kommer att finnas på plats i Uppsala.

Välkommen!