Karta där namnet Illinois är inringat.
17 nov

Webinar on Zoom

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking

möten, sammanträden | seminarier, workshops |

Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fördjupar vi oss inom just urbana skogar för att belysa olika aspekter och områden som behöver mer forskning. Den 17 november kommer Alec Foster, forskarassistent vid Illinois State University, att prata om en ny form av medborgarforskning: Volunteered geographic information (VGI).

Fakta

Tid: 2021-11-17 15:00 - 16:00
Ort: Webinar on Zoom
Arrangör: SLU Urban Futures och Future Forests
Mer information:

Organisatörer

SLU Urban Futures är en strategisk plattform med syfte att utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Programmet är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. 

Om webbinariet

  • Vänligen observera att webbinariet kommer att spelas in. Om du inte vill identifieras, stäng av din kamera och ta bort ditt namn från fönstret.
  • Ha mikrofonen avstängd när du inte deltar.

Detta webbinarium är tredje och sista delen av en webbinarieserie om Urban Forests hösten 2021.

What are urban forests?

Se presentationen från det första webbinariet, där Prof. dr. Cecil Konijnendijk, (Nature Based Solutions Institute) presenterade forskningsområdet Urban forests.