En grupp människor som går in i en skog.
20 okt

Webinar, Zoom

Tätortsnära skogsbruk ur ett planerar-perspektiv

seminarier, workshops |

Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fördjupar vi oss inom just urbana skogar för att belysa olika aspekter och områden som behöver mer forskning. Den 20 oktober fokuserar vi på planeringsperspektiv tillsammans med Karin Fällman Lillqvist (Skogssällskapet) och Marcus Hedblom från (SLU).

 
Välkommen till ett webbinarium där vi zoomar in på olika planeringsperspektiv inom tätortsnära skogsbruk. Hur skiljer sig en skötselplan för tätortsnära skog mot annan förvaltning? Vilka nyckeltal ser vi i framtidens skötselplaner för att se att vi når önskade naturvärdes och rekreationsmål?

Mer information kommer inom kort.

Fakta

Tid: 2021-10-20 15:00 - 16:00
Ort: Webinar, Zoom
Arrangör: SLU Urban Futures och Future Forests
Mer information:

Värd, moderator och talare

Eliza Maher Hasselquist, forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel (värd)

Johanna Lundström, forskare vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig planering, SLU (moderator)

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef hos Skogssällskapet

Marcus Hedblom, professor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur, SLU 

Organisatörer

SLU Urban Futures är en strategisk plattform med syfte att utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Programmet är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. 

Om webbinariet

  • Vänligen observera att webbinariet kommer att spelas in. Om du inte vill identifieras, stäng av din kamera och ta bort ditt namn från fönstret.
  • Ha mikrofonen avstängd när du inte deltar.

Detta webbinarium är del två i en tredelad webbinarieserie hösten 2021. Syftet är att ge forskare möjlighet att utöka sina nätverk och dela med sig av kunskap, erfarenhet och perspektiv.

What are urban forests?

Se presentationen från det första webbinariet, där Prof. dr. Cecil Konijnendijk, (Nature Based Solutions Institute) presenterade forskningsområdet Urban forests.Kontaktinformation