Dagvattendammen vid Heffners bropark i Sundsvall.
6 okt

Webbinarium, eller Sundsvalls Stadshus

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö

besök på slu | seminarier, workshops |

Seminarium

Fler och fler aktörer inom stadsbyggnad har börjat se kombinationen av dagvatten och vegetation som en mångfunktionell resurs som bland annat hjälper till att klimatsäkra den bebyggda miljön. På flera håll har man utvecklat smarta och vackra ”grönblå” lösningar vilket genererat kunskaper och erfarenheter hos både praktiker och forskare.

På uppdrag av dagvattenrådet i Sundsvall arrangerar SLU Movium Partnerskap ett seminarium där bransch och akademi delar kunskaper och erfarenheter kring vatten och vegetation i stadsmiljö. På seminariet kan du ta del av praktisk kunskap, aktuella forskningsresultat, få inspiration, vädra dina egna erfarenheter och funderingar samt diskutera framtida forsknings- och utvecklingsprojekt.

Seminariet kommer att hållas som ett webbinarium, men om covid-restriktionerna tillåter sammankomster och tillräckligt många är intresserade finns det också möjlighet att vara på plats i Sundsvall och att delta i stadsvandring och middag på kvällen (särskild avgift). Merparten av föreläsarna avser att vara på plats. Priset för att delta via webb eller på plats är det samma. Om endast webbinariet genomförs kommer priset att sjunka. Sista anmälningsdag är 24 september.

Via anmälningsformuläret kan ni ange intresse för att delta på plats. Om det ej är genomförbart att vara i Sundsvall kommer ni att få besked om detta via mail senast 27 september. Vi rekommenderar att ni i god tid bokar avbokningsbara resor och boende om ni avser delta på plats.

Dagen därpå, den 7 oktober, arrangeras ett seminarium, Tätortsnära skog – utveckling och skogsskötsel med många mål, som ni också är välkomna till. Kostnaden reduceras om ni vill ni vara med på båda seminarierna.

Fakta

Tid: 2021-10-06 09:00 - 19:00
Ort: eller Sundsvalls Stadshus
Lokal: Webbinarium
Arrangör: Tankesmedjan Movium och Dagvattenrådet i Sundsvalls kommun
Sista anmälningsdag: 24 september 2021
Pris: En dag: Movium partners (användare, kontaktperson, premium) 1 750 kr exkl. moms. Övriga 2 250 kr exkl. moms. Båda dagarna: Movium partners (användare, kontaktperson, premium) 3 250 kr exkl. moms. Övriga 4 250 kr exkl. moms
Mer information:

Mer info om kostnadsavgifter hitta du i knappen Anmälan!


Program

Preliminärt program:

9.00-9.10    Välkomna
                     Harald Klein, Tankesmedjan Movium vid SLU
9.10–9.25     Grönblått i Sundsvall
                      Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare
                      Sundsvalls kommun. Dagvattenrådet i Sundsvall
9.25–10.15    Plats för regn – staden som en trädgård och gatornas framtid
                       Anna Aslaug Lund, Architect MAA, forskare vid Köpenhamns
                       Universitet
10.15–10.30   Fika
10.30-11.15    Samarbetsformer för dagvattenlösningar
                      Ronnie Nilsson, landskapsarkitekt och projektledare, Uppsala kommun
11.15-12.00    Vegetationens roll för dagvattenhantering
                       Tobias Emilsson, Forskare vid Institutionen för
                       landskapsarkitektur, planering och förvaltning
12.00-13.00   Lunch
13.00-13.40   Projektering för blågröna lösningar
                       Sofia Eskilsdotter, SEs landskap och Universitetsadjunkt vid
                       Institutionen för stad och land
13.40-14.30    Vegetation i raingardens och stadsträd
                       Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs
                       botaniska trädgård och forskare vid Institutionen för
                       landskapsarkitektur, planering och förvaltning
14.30-14.45    Fika
14.45-15.45    Workshop om framtidsfrågor
15.45-16.30    Återrapportering av workshop och summering
16.30-16.50    Planering i Sundsvall
                       Magnus Ydmark, Stadsbyggnadsdirektör
16.50-18.20    Stadsvandring i Sundsvall (ej video)
19.00               Middag (särskild avgift)
                        Bryners – Sundsvalls stadshus