17 jun

SITES Lönnstorp, Bomhögsvägen 4, Lomma resp. Crafoordsalen SLU, Sundsvägen 14, Alnarp

Vad vet vi om markkol idag - Seminarium och fältvandring

evenemang | seminarier, workshops |

Lantbruket levererar en rad ekosystemtjänster förutom den viktigaste, nämligen att förse oss med säkra livsmedel. I en diskussion kring människans klimatpåverkan som gått från att handla om att minska utsläpp till att sänka koldioxidhalten i atmosfären börjar bindning av kol i åkermark att föras fram som en ytterligare ekosystemtjänst som lantbrukare kan leverera.

Men vet vi tillräckligt om hur mycket kol som binds i marken? Hur ser utvecklingen ut bakåt i tiden, vilka effekter får de åtgärder vi gör idag och vilka effekter skulle lantbruket kunna tillgodoräkna sig i framtiden.

Under fältvandringen 09.30 till 11.45 på SITES Lönnstorp kommer Gunnar Börjesson (SLU Uppsala) att visa två långliggande försök som startades i början på 80-talet. Det ena försöket undersöker växtnäringsnivåns och skörderesternas betydelse för humusbalansen vid ensidig stråsädesodling. Det andra försöket undersöker växtnäringsnivåns betydelse för humusbalansen vid vallodling.

Maria Ernfors (SLU Alnarp) och Linda-Maria Dimitrova Mårtensson (SLU Alnarp) visar två odlingssystem (ett perennt och ett inriktat på agroforestry). Dessa ingår i det långliggande försöket SAFE (SITES Agroecological Field Experiment).

Under eftermiddagen behandlas Markkol och hållbar växtodling - vad vet vi idag? som ett seminarium i Crafoordsalen där de två inledande frågorna om klimatpåverkan, effekter av åtgärder m.m. kommer att behandlas

Vi hälsar alla varmt välkomna!

Fakta

Tid: 2019-06-17 09:30 - 16:30
Ort: Alnarp
Lokal: SITES Lönnstorp, Bomhögsvägen 4, Lomma resp. Crafoordsalen SLU, Sundsvägen 14
Arrangör: SLU Institutionen för biosystem och teknik och Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 14 juni 2019
Pris: Fritt
Mer information:

Anmälan: Anmäl dig senast den 14 juni via länken. 

Mer information: sven-erik.svensson@slu.se


Program

09.30-11.45 Fältvandring, SITES Lönnstorp, Bomhögsvägen 4, Lomma 

13.00-16.30 Markkol och hållbar växtodling - vad vet vi idag?, Craafordsalen, SLU, Sundsvägen 14


Kontaktinformation