13 feb

SLU-biblioteket, Umeå

Värt att veta... Skogen och klimatångesten – så tacklar vi skadegörarna

seminarier, workshops |
Jan Stenlid. Foto: Mikael Wallerstedt

Hotbilden mot våra skogar växer i takt med ökad handel och ett förändrat klimat. Den ökade handeln gör att nya skadesvampar når Sverige. Dessa kan allt oftare både överleva och etablera sig i ett klimat som blivit mer gynnsamt för dem.

Jan Stenlid, professor vid SLU:s institution för skoglig mykologi och växtpatologi, forskar bland annat på invasiva skogsskadegörare, främst svampar. Under sitt föredrag kommer Jan Stenlid att diskutera kring:

  • Behovet av att höja medvetenheten i samhället om de risker som finns med att flytta växter över långa avstånd.
  • Vikten av att upptäcka nya skadesvampar tidigt för att kunna mota angrepp och minska risken för att arten etablerar sig i landet. Har svampen väl etablerat sig är det viktigt att kunna begränsa skadorna.
  • Ny teknik, som gör det möjligt att analysera svampsporer och på så vis upptäcka nya skadegörare som kommit in i landet. Denna teknik gör att forskarna får en säkrare och mer systematisk detektion.
  • Forskning, som utnyttjar DNA-teknik både för att identifiera de mest resistenta träden och analysera de egenskaper som gör att träden klarar både nya klimatutmaningar och nya skadegörare. Med sådan forskning kommer man i framtiden att ännu bättre kunna välja rätt träd för att få behålla en frisk skog.

 Länk till inspelning.

Fakta

Tid: 2019-02-13 12:00
Ort: Umeå
Lokal: SLU-biblioteket
Arrangör: Fakulteten för skogsvetenskap
Mer information:

SLU Umeå bjuder in allmänhet och anställda till öppna lunchföreläsningar. Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget tar cirka 20 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Föredraget ingår i Värt att veta... – en serie med öppna lunchföreläsningar vid SLU Umeå.

Föredragsserien Värt att veta är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap och SLU-biblioteket.