SLU-nyhet

Främja biologisk mångfald i städer och tätorter

Publicerad: 01 mars 2024

I detta nummer av faktabladet kommer vi att utforska hur urbana miljöer kan gynna biologisk mångfald och skapa goda livsmiljöer för vissa arter och människor.

Trots att urbaniseringen är negativ för biologisk mångfald lyfts urbana miljöer ofta fram som
en möjlig tillflyktsort för arter. Dessutom har kunskapen om hur biologisk mångfald bidrar till
goda livsmiljöer för människor blivit allt tydligare.

Movium Fakta #1 2024 är skrivet av
Anna Sofie Persson, Johan Kjellberg Jensen, Caroline Isaksson, Maria von Post.

Fakta:

I Moviums faktaserie Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö.

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel

 

Länken till filen visas här för dig som är inloggad partner eller prenumerant alternativt medarbetare eller student vid SLU.


Kontaktinformation