SLU-nyhet

Våga fatta modiga beslut!

Publicerad: 05 februari 2024

Modiga stadsrum är temat för SLU Tankesmedjan Moviums årliga konferens Publika parker och stadsrum. Vad är ett modigt stadsrum? Jo, ett offentligt rum vars gestaltning är resultatet av ett djärvt beslut, där man tänjt på gränserna och vågar experimentera.

När jag var barn dominerade bilarna centrala Lund. Vanligt folk hade fått råd att köpa bil och det blev ett nöje att köra igenom stan för att titta på folk och se var det skyltades med rea. Bakom lyckta dörrar och på högsta politiska nivå planerades det därför för en framtid med en 42 meter bred, fyrfilig motorväg rakt igenom Lunds centrum, det så kallade Genombrottet. Bilen var ju framtiden och 21 000 bilar passerade redan varje dygn. De skulle ju bara bli fler och behövde därför plats, och trafikplaneringen tänkte på framtiden. Betraktat genom den tidens glasögon var kanske Genombrottet ett modigt beslut i stadsutvecklingen under stor politisk vånda. Svåra beslut var det under alla omständigheter. Byggnader skulle behöva rivas och ge plats för den snabba och effektiva framtiden.

Men informationen läckte ut och motstånd mobiliserades på olika nivåer i stan, bland annat från stadsträdgårdsmästare Robert Montan som protesterade. 1969 kunde planerna stoppas med rösterna 24 mot 20 i stadsfullmäktige. Så nära var det. Och även det krävde sannolikt modiga och svåra överväganden.

Per Friberg, vår tidigare kollega vid SLU, anlitades av staden och tillsammans med Lunds kommuns tjänstemän tog man fram den trafiklösning som finns kvar än idag. I mars 1971 upprättade man nämligen det så kallade Låset vid Stortorget som satte stopp för privatbilismens genomfart. Förmodligen även det ett modigt beslut i en tid då de flesta städer satsade stort på bilismen som framtiden.

Så om vi byter det historiska perspektivet och spanar framåt, vilka beslut fattar vi idag som framtiden kommer att betrakta som modiga? Världen förändras snabbare än någonsin och beslut måste fattas trots en ökad komplexitet och osäkerhet. Vi som jobbar med stadsutvecklingsfrågor måste ha mod att testa nytt men också mod att göra fel, att säga nej och att låta bli. Vi måste vara lyhörda för omvärlden och fortsätta att ligga i framkant. Vi som arbetar med att utforma framtidens stadsrum och gröna miljöer har stora möjligheter att påverka och därmed ett stort ansvar. Men vilka val kan vi göra, vilka värden styr och hur ser lösningarna ut? Vi behöver bredda kunskapen och fördjupa diskussionen och samtidigt agera. Vi måste ta ansvar men våga släppa kontrollen ibland, och ta risker med det som är annorlunda, för att skapa goda livsmiljöer som får såväl människor som djur och växter att frodas.

Förutom mod behöver vi också inspiration och nya perspektiv och det kommer vi att erbjuda er på vår konferens Publika parker och stadsrum, i år med temat modiga stadsrum! Kom till Lund den 18 april. Välkomna redan dagen innan för guidade stadsturer i Lund med konferensmiddag i anrika Sten Bromansalen på Grand Hotel.


Välkomna, vi ses i Lund!

FREDRIK JERGMO
Konferenskoordinator