SLU-nyhet

Cykelvänliga miljöer– vad är det?

Publicerad: 12 februari 2024

Daniel Valentini är på väg att disputera och ska dessutom starta upp ett nytt projekt inom Movium Partnerskap. Lina Berglund-Snodgrass har pratat med honom om varför det är viktigt att inkludera cykling i planering och förvaltning.


Hej Daniel Valentini! Du har skrivit en avhandling med titeln "(Not) Representing Cycling: Exploring the subjugation and multiplicity of cycling" som du kommer att försvara den 16 februari i Ultuna.

Vad handlar den här avhandlingen om?

– Avhandlingen tar utgångspunkt i att man ofta talar om och planerar för cykling på ett sätt som gör att dess transformativa potential uteblir. Genom att göra cykling mer inkluderande i planering och förvaltning, till exempel i form av upplevelser, människor, kroppar, olika form av cykeldesign och rum, visar jag i min avhandling hur man på flera olika sätt kan underlätta för cykling. 

Varför är det viktigt?

– Det finns en uppsjö av verktyg för planering och design av cykelvänliga gator men i de flesta planeringssammanhang spelar cykling fortfarande bara en marginell roll. Min forskning är viktig eftersom den undersöker komplexiteten bakom denna diskrepans. För att kunna omvandla mobilitetssystem till att bli mer hållbara måste vi fundera på varför och hur vi rör oss. Det handlar också om att inse och ta vara på att det inte bara är offentliga aktörer som kommuner som kan skapa cykelvänliga miljöer utan att alla kan bidra på olika sätt. Jag undersöker till exempel vad Uppsalas status som cykelstad innebär för den kommunala planeringen och de faktiska cykelförhållandena. Jag öppnade också en cykelverkstad på SLU:s campus i Ultuna och undersökte hur sådana initiativ stöttar cykling genom att öka medvetenheten om att det är viktigt att det finns ställen där man kan reparera sin cykel. 

Du startar nu även ett Movium Partnerskapsprojekt om cykling tillsammans med Uppsala kommun och Röda Korset. Berätta om detta!

– Movium Partnerskapsprojektet ”Inclusive Cycling Mobilities in Uppsala” är på många sätt en förlängning av mina doktorandstudier. I projektet vill vi utforska vad de som har svårt att cykla på egen hand upplever, till exempel äldre eller funktionshindrade. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Röda Korset, Cykling utan ålder, och SLU. Cykling utan ålder erbjuder cykelturer på anpassade cyklar, som till exempel låter rullstolsburna uppleva cykelturer. Det pågår flera pilotprojekt där volontärer erbjuder resor gratis på flera äldreboenden i Uppsala. Vi kommer att arbeta tillsammans med vårdpersonal, de som tillhandahåller cykeltjänsten och boenden på äldreboenden för att utforska fördelarna och utmaningarna med cykeltjänster för olika grupper. Eftersom sådana cyklar brukar vara bredare, tyngre och hanteras annorlunda än standardcykeln, kommer vi också att undersöka hur Uppsalas cykelinfrastruktur är anpassad för den typen av cykling. Genom att studera Uppsala från sadeln hoppas vi också kunna erbjuda reflektioner kring vilka element i staden som gör cykling upplevelsemässigt tilltalande för olika grupper. Det är det första samarbetsprojektet av det här slaget i Sverige.

Vem drar framförallt nytta av din forskning?

– Jag hoppas att min avhandling liksom Movium Partnerskapprojektet får genklang bland flera aktörer inklusive den bredare allmänheten. I praktiken är detta ofta svårt att uppnå. Cykling är ett mycket stimulerande forskningsämne eftersom många människor är intresserade av det. Men det är också svårt eftersom det inte finns något universellt recept för att snabbt övergå till hållbar mobilitet. Vad min forskning erbjuder är ett nytt sätt att se på cykling som kan förändra hur man planerar för cykling. 

Berättat för och översatt av Lina Berglund-Snodgrass, SLU Tankesmedjan Movium