SLU-nyhet

Vad är smart skötsel?

Publicerad: 30 januari 2024

Vad innebär det att sköta grönområden på ett smart sätt? Nu kommer rapporten om den hjälp man kan få av smart teknik i stället för att bara följa gamla vanliga rutiner.

Anders Kristoffersson, SLU, som lett Movium Partnerskapsprojektet ”Planeringssystem för behovsstyrd utemiljöskötsel genom användning av mätdata från sensorer”, har nu skrivit en rapport som beskriver arbetet med de olika försöken som gjorts för att ta reda på vad hållbara, smarta parker kan vara. Resultaten visar att det finns fler olika möjligheter att med hjälp av teknik bli bättre på att sköta parker och grönområden när behoven väl uppstår och inte utifrån slentrian. Det spar både tid och pengar.

Partnerskapsprojekt har pågått åren 2021–2022. Göteborgs stad, Husqvarna AB och Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU har medverkat som parters.

Läs rapporten här https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=126594


TITTI OLSSON