SLU-nyhet

Den urbana vegetationens betydelse för luftkvaliteten

Publicerad: 21 augusti 2023

Urban vegetation kan påverka förekomsten av luftföroreningar. I detta faktablad vill vi reda ut växtlighetens påverkan på stadens luftkvalitet.

Blad och barr tar upp föroreningar men träd kan också genom att hindra luftomblandning bidra till långsammare borttransport av luftföroreningar. Dessutom kan växtligheten bidra till ett urbant landskap som genom barriäreffekter och ökat avstånd mellan olika trafikslag minskar människors exponering för luftföroreningar.

Movium Fakta #3 2023 är skrivet av Håkan Pleijel, Jenny Klingberg, Malin Gustafsson, Henrik Sjöman och Clara Larsson.

Fakta:

I Moviums faktaserie Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö.

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel

 

Länken till filen visas här för dig som är inloggad partner eller prenumerant alternativt medarbetare eller student vid SLU.