SLU-nyhet

Hur står det till med Sveriges lekplatser?

Publicerad: 10 maj 2023

Allmänna, kommunalt förvaltade lekplatser är viktiga platser för barns utomhuslek. Men hur många sådana lekplatser finns det idag och hur såg det ut tidigare? Vilken kvalitet har de och hur kan kvalitet undersökas? I detta faktablad redovisas resultat av ett nyligen avslutat miljöanalysprojekt.

Resultaten som presenteras i faktabladet omfattar lekplatser som är öppna för allmänheten utan inskränkning i tid, samt förvaltas av kommuner. Det innebär att lekplatser på skolor och förskolor, eller som förvaltas av bostadsbolag, föreningar eller andra aktörer, har exkluderats. En avgränsning av vad som avses med begreppet lekplats har även gjorts. Multiarenor och plaskdammar, liksom platser med exempelvis enbart en hoppkudde, har exkluderats, medan aktivitetsparker samt lekplatser på kommunalt förvaltade badplatser och campingar har inkluderats.

Movium Fakta #2 är skrivet av Märit Jansson och Julia Schneider.

Fakta:

I Moviums faktaserie Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö.

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel.

 

Länken till filen visas här för dig som är inloggad Moviums partners eller prenumerant alternativt ansälld eller student vid SLU.