SLU-nyhet

Utvärdering av torktoleranta buskar

Publicerad: 20 december 2023

Buskar utgör en betydande del av den totala mängd växtmaterial som årligen planteras i både privata och offentliga miljöer. Trots det är vägledning kring växternas krav och tolerans för olika växtförhållanden knapphändig. I detta faktablad presenteras resultatet av en ny studie av buskars torktålighet.

Idag saknas aktuell information om olika buskarters förmåga att växa i offentliga miljöer. En vägledning, som tydligt beskriver deras tålighet och kapacitet att leverera olika typer av ekosystemtjänster, skulle ge ett bredare utbud.

En sammanställning, där man kan hitta information kring vilka buskar som är lämpliga för olika projekt, miljöer och situationer, skulle vara värdefull såväl för studenter, som i framtiden kommer att arbeta inom grönytesektorn, som för projekterande grönytekonsulter och trädgårdsanläggare. Utan kunskaper om växters egenskaper faller en stor del av vår profession

Movium Fakta #6 2023 är skrivet av Henrik Sjöman, Andrew Hirons, Sanna Ignell, Johan Slagstedt.

Fakta:

I Moviums faktaserie Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö.

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel

Alla nummer av Movium Fakta trycks och distribueras till våra partners och prenumeranter på Movium Fakta.

Länken till filen visas här för dig som är inloggad partner eller prenumerant alternativt medarbetare eller student vid SLU.