SLU-nyhet

Moviums barn- och ungaråd är igång!

Publicerad: 08 december 2023

En ovanligt vintrig decembereftermiddag välkomnade vi på SLU Tankesmedjan Movium vårt nya Barn- och ungaråd till SLU:s campus Alnarp.

Rådet ska förankra och ge input till Moviums uppdrag att på nationell nivå utveckla och sprida kunskap om barns och ungas utemiljö. Rådet består av representanter från myndighet, kommun, NGO och SLU:s forskningsmiljö.

Efter dagens workshop och diskussioner framstår flera intressanta frågor att arbeta vidare med. En viktig fråga är behovet att bättre förstå ungdomars förutsättningar att ta plats i samhället. En annan är hur vi bättre kan inkludera erfarenheter från barn och unga som växer upp i så kallade utsatta områden i stadsförnyelseprocesser. Slagkraftig forskningskommunikation till politiker och beslutsfattare står högt på önskelistan liksom utvärderingar av nybyggda områden utifrån ett barnperspektiv. Rådet arbetar vidare med frågorna i mitten av april.


Lena Jungmark
SLU Tankesmedjan Movium