SLU-nyhet

Topplacering i Klimatstudenternas ranking 2022

Publicerad: 05 april 2022

SLU på andra plats igen. Rangordningen baseras på lärosätens faktiska utsläpp/utsläppsminskningar och ambitioner framåt i klimatarbetet.

Lärosätena poängsattes inom fyra områden:

  • flygutsläpp per årsarbetskraft,
  • minskning av utsläpp från flygresor,
  • mål, handlingsplaner och mätning, samt
  • måluppfyllelse.

Klimatstudenterna rangordnar lärosätena dels baserat på faktiska utsläpp och utsläppsminskningar, dels baserat på ambitioner framåt i klimatarbetet. Rangordningen baseras på svar från en enkät som besvarats av lärosätena själva. Klimatstudenternas mål med rankingen är att belysa både styrkor och brister i lärosätenas respektive klimatarbete och på så vis sätta press på oss och samtidigt uppmuntra till ett framåtsträvande och ambitiöst klimatarbete.

Siffrorna som rankningen bygger på är till stor del samma som lärosätena varje år rapporterar till Naturvårdsverket. I förra årets ranking nådde SLU 81 av 100 poäng, i år nådde vi 89,5. Det är bara ett universitet som ligger bättre till i rankingen, det är KTH.

– Vi är glada över att ha ökat stort i poäng, säger Maria Knutson Wedel rektor på SLU. Vi har haft 52, 81 och nu 89,5 poäng under de här tre åren, till stor del tack vare allt skarpare miljömål. Jag ser det dock inte som ett egenvärde i var vi är i förhållande till varandra, för klimatets skull måste framgång mätas i hur många som lyckas bra i sitt klimatarbete. Därför är det roligt om listan gör att vi inspirerar varandra till ständiga förbättringar. Så självklart är vi nyfikna på hur de arbetar som förbättrat sina siffror i år.

Sveriges alla universitet och högskolor blev tillfrågade om att delta, varav 23 lärosäten svarade på undersökningen och det är dessa uppgifter som ligger till grund för rankningen.