SLU-nyhet

Save the dates! Tätortsnära skogsbruk lyfts i en serie webbinarier

Publicerad: 11 mars 2022
mattias qviström

Samarbetet mellan SLU:s framtidsplattformar Future Forests och SLU Urban Futures fortsätter under våren med webbinarie-serien om tätortsnära skogar.

Tätortsnära skogar eller urbana skogar är ett relativt nytt forskningsfält under utveckling. I en serie webbinarier arrangerade av SLU Urban Futures och Future Forests fördjupar vi oss i urbana skogar och belyser olika aspekter och områden där mer forskning behövs.

Vårens webbinarier om urbana skogar/tätortsnära skogsbruk:

Den 17 mars (kl 15:00-16:00): Mattias Qviström, professor i landskapsarkitektur med inriktning fysisk planering vid SLU i Uppsala, belyser vilken roll tätortsnära skogar haft i planeringen av rekreationsområden i Sverige under 1960-talet fram till idag. Hans forskning fokuserar på samarbetet mellan planering och det vardagliga landskapet, med historiska och etnografiska landskapsstudier som bas. Presentationen baseras på hans pågående projekt Välfärdens landskap och den täta staden.

Den 27 april (kl 15:00-16:00): Cat Scott, Universitetet i Leeds, om att kvantifiera ekosystemtjänster: Fördelning av träd i woodlands och hur de bidrar när det gäller utsläpp av växthusgaser.

Den 10 maj (kl 15:00-16:00): Purabi Bose, SLU, om urbana skogar i det globala syd, om genus, urfolks användning av skogar och traditionell kunskap i urbana skogsmiljöer.

Anmäl dig till webbinariet den 17 mars här: Tätortsnära skogar för välfärdssamhället | Medarbetarwebben (slu.se)

Mer information om webbinarierna den 27 april och 10 maj kommer snart.

Fakta:

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

SLU Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Plattformen är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk.