SLU-nyhet

Välkommen till mjölkveckan!

Publicerad: 30 september 2021
En ko nosar på en glad kvinna. Foto.

Under vecka 41 (11 – 15 okt) bjuder forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem in till en mjölkvecka med fokus på mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem. Varje dag under veckan hålls ett antal intressanta digitala föreläsningar följt av en öppen diskussion. Fokus ligger på att kunna tillämpa forskningsresultaten inom svensk mjölkproduktion.

Forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem, som har fokus på mjölkproduktion och mjölkprodukter, finansieras av Sftiftelsen Lantbruksforskning och koordineras av SLU genom SLU Future Food. Nu bjuder forskningsprogrammet in till en mjölkvecka fylld av digitala föreläsningar.

– Mjölkveckan är ett utmärkt tillfälle för mjölkproducenter att på ett enkelt och smidigt sätt ta del av den senaste forskningen inom mjölk. För oss på Stiftelsen Lantbruksforskning är det viktigt att lyfta fram och visa forskning som leder till konkreta råd till dem som jobbar med produktionen, säger Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningschef Mattias Norrby.

Föreläsningarna fokuserar på frågor som rör framtidens mjölkproduktion och hur vi löser de hållbarhetsproblem som finns i dag med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Programmet är öppet så du väljer själv vilka föreläsningar du deltar i. Mer information om programmet, alla föreläsarna och länkar till sändningrna finns på www.slu.se/mjolkveckan. Möjlighet finns att skicka in frågor till föreläsarna under programmets gång.

– Mjölkveckan vill lyfta forskningsfronten kring hållbarhetens tre dimensioner för att se vilka möjligheter och svårigheter som finns för omställningsarbetet. Vi hoppas på en bra diskussion om hur vi kan möta dessa möjligheter och svårigheter på bästa sätt inom forskningen och utanför akademin, säger Ola Thomsson vid SLU, koordinator för forskningsprogrammet.

Veckan avslutas med en paneldialog med Kristina Yngwe (C), Malin Hidgård (Växa), Camilla Burman (SJV) och Lisa Ehde (Arla) om hur vi ska ta resultaten vidare och tillämpa i näringsledet. Veckan kommer att modereras av Malin von Essen.  

Fakta:

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) gjorde en utlysning under våren 2018 i samarbete med Arla Foods . Utlysningen med namnet "Hållbara dieter från hållbara produktionssystem", hade fokus på mjölkproduktion och mjölkprodukter. SLU har genom SLU Future Food fått i uppgift att koordinera de fem projekten i ett sammanhållet forskningsprogram.

I programmet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem medverkar forskare från SLU, Chalmers och RISE Research Institute of Sweden. Projekten startade under 2019 och pågår till 2022. Projekten sträcker sig genom hela systemet från jord via kon till effekten hos konsumenten. Målet med programmet är också att sprida kunskap och diskutera komplexa frågor kring hållbarhet kopplat till kost.

Läs mer om programmet på www.slu.se/sustainablediets 


Kontaktinformation