Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap


Det finns 189 sidor som är taggade med Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap:

Mixenable

Mixenable är ett EU-projekt inom Core Organic. Målet med projektet är att fördjupa förståelsen i Europa för ekologisk produktion med flera djurslag på samma gård, att finna uthålliga och robusta

Gödselförsök i en grönfoderblandning ärt och havre, med olika kvävenivåer (R8-550)

Försöket syftar till att finna en optimal kvävegödselgiva för grönfoderskörd av ärt-/havreblandning. Med optimal giva avser god avkastning med högt proteininnehåll men med minimalt kväveläckage.

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur

NJV:s egna forskningsanläggningar inkluderar hela kedjan från fält till djur. Vi är också den enda institutionen vid SLU som har en ladugårdsdrift i sin verksamhet. Vår försöksstation är en del av

Publikationer

NJV publicerar både vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten. De populärvetenskapliga publiceras dels som korta info-blad kallade "Nytt från NJV" och dels som lite längre rapporter. Vi har även

Om NJV

Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela kedjan från produktion av högkvalitativt grovfoder, nyttjande och omsättning i idisslare till inverkan på livsmedlen mjölk

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning, grundutbildning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena husdjursvetenskap, växtodlingslära och markvetenskap. Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela

Visualization and Modelling maturity of long ripening hard cheese using NIR hyperspectral imaging

Visualization and Modelling maturity of long ripening hard cheese using NIR hyperspectral imaging

Texture and Flavour of Long Ripened Swedish Cheese: The Impact of Raw Milk Composition and Production System on the Farm johanna.wallsten@slu.se Hasitha Priyashantha presenterar sitt

Visualization and Modelling maturity of long ripening hard cheese using NIR hyperspectral imaging

Visualization and Modelling maturity of long ripening hard cheese using NIR hyperspectral imaging

Texture and Flavour of Long Ripened Swedish Cheese: The Impact of Raw Milk Composition and Production System on the Farm johanna.wallsten@slu.se Hasitha Priyashantha presenterar sitt

Annie Larsson

Annie Larsson

aela0003 Industridoktorand anställd på Lantmännen, Avdelningen för foderkvalitet. Jag jobbar med doktorandprojektet "Grass lignin fingerprinting for improved forages in dairy cow feeding".  

Petra Fant

Petra Fant

pafa0001 Doktorand i husdjursvetenskap Jag är doktorand vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap och mitt projekt strävar efter att minska mjölkproduktionens påverkan på klimatet

Mathilde Blanc

Mathilde Blanc

menc0001 Doktorand i Växtodlingslära. Projekt: Hållbarhet och motståndskraft med flera djurslag i ekologisk husdjursproduktion i norra Sverige Jag är en fransk/dansk doktorand vid institutionen för

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till FältForsks referensgruppsmöte! Höstråg. Foto: Jannie Hagman, SLU FältForsks referensgrupp är ett öppet forum för alla som är