Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap


Det finns 169 sidor som är taggade med Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap:

FältForsks ämneskommittéer

Nya medarbetare i FältForsks ämneskommittéer Under hösten 2017 och våren 2018 har FältForsks ämneskommittéer (ÄK) fått nya medarbetare: ÄK Vatten: Sekreterare: Ronny Anngren, Hushållningssällskapet

Mathilde Blanc

Mathilde Blanc

menc0001 Doktorand i Växtodlingslära. Projekt: Hållbarhet och motståndskraft med flera djurslag i ekologisk husdjursproduktion i norra Sverige Jag är en fransk/dansk doktorand vid institutionen för

Anmälan Skördefest

Anmälan Skördefest

Mårten Hetta, Forskare/Prefekt/avdelningschef Husdjur Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU marten.hetta@slu.se, 090-786 8747, 070-589 83 55 Johanna Wallsten, forskare/stf prefekt

Gödselförsök i en grönfoderblandning ärt och havre, med olika kvävenivåer (R8-550)

Försöket syftar till att finna en optimal kvävegödselgiva för grönfoderskörd av ärt-/havreblandning. Med optimal giva avser god avkastning med högt proteininnehåll men med minimalt kväveläckage.

Mixenable

Mixenable

Mixenable är ett EU-project inom Core Organic. Målet med projektet är att fördjupa förståelsen i Europa för ekologisk produktion med flera djurslag på samma gård, att finna uthålliga och robusta

Röbäcksdalens forskningsladugård

På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende värdering och

SITES Röbäcksdalen

SITES Röbäcksdalen

Ekosystemforskning i jordbrukslandskap SITES Röbäcksdalen   SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. Nätverket sträcker sig över hela Sverige med

Mer om SITES

Generellt så har Röbäcksdalens infrastrukturer utmärkta förutsättningar för undervisning och tillämpade studier av odling av grödor, husdjursforskning, markforskning, klimatstudier, forskning kring

Fältvandring i spannmål

Fältvandring i spannmål

Fältvandring i spannmål på Röbäcksdalen malin.barrlund@slu.se Årets fältvandringar med fokus på spannmål genomför vi vid SLUs forskningsstation i Röbäcksdalen, Umeå. Vi kommer att ta utgångspunkt i

Fältvandring i spannmål

Fältvandring i spannmål

Fältvandring i spannmål på Röbäcksdalen malin.barrlund@slu.se Årets fältvandringar med fokus på spannmål genomför vi vid SLUs forskningsstation i Röbäcksdalen, Umeå. Vi kommer att ta utgångspunkt i

Kväverespons och kvalitet hos olika fröblandningar

Kväverespons och kvalitet hos olika fröblandningar (R8-550) Anne-Maj Gustavsson, Forskare Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU anne-maj.gustavsson@slu.se, 090-786 8717

Potatissorterare

Vi har såll i 5 mm intervall från 20 mm upp till 75 mm. Vi kan sortera fyra olika storlekar åt gången.