Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap


Det finns 161 sidor som är taggade med Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap:
Grovfoderkurs träff 1

Grovfoderkurs träff 1

Grovfoder - odling och utfodring träff 1 johanna.wallsten@slu.se Välkommen till den första (och obligatoriska) träffen för vår grovfoderkurs. Kursen kommer att blanda föreläsningar, fältstudier

Grovfoderkurs träff 1

Grovfoderkurs träff 1

Grovfoder - odling och utfodring träff 1 johanna.wallsten@slu.se Välkommen till den första (och obligatoriska) träffen för vår grovfoderkurs. Kursen kommer att blanda föreläsningar, fältstudier

Grovfoderkurs träff 1

Grovfoderkurs träff 1

Grovfoder - odling och utfodring träff 1 johanna.wallsten@slu.se Välkommen till den första (och obligatoriska) träffen för vår grovfoderkurs. Kursen kommer att blanda föreläsningar, fältstudier

Är fler djurslag på gården en väg mot hållbarare produktion?

Den 4-6 april hölls ett startmöte för projektet MIX-ENABLE i Toulouse, Frankrike. Forskare från sju länder träffades för att planera de första stegen av projektet som finaniseras via CORE Organic

Sortförädling av potatis

Forskare i Alnarp har i sammarbete med Solynta tagit fram ett antal nya geontyper av potatis som testat på Röbäcksdalen samt på tio andra platser i europa.

R8-10/11E Sortförsök ekologisk spannmål

Korn och havre provas årligen i försök på fyra olika platser. Resultaten från sortprovningen redovisas årligen i Nytt-blad från institutionen.

R3-0020

Humusbalansförsök i spannmål med kvävestege på Röbäcksdalen (Västerbotten). Ansvarig: Gunnar Börjesson, Institutionen för Mark och Miljö, SLU Växtnäringsnivåns och skörderesternas betydelse för

R3-0021

R3-0021

Humusbalansförsök i vall med kvävestege på Röbäcksdalen (Västerbotten). Ansvarig: Gunnar Börjesson, Institutionen för Mark och Miljö, SLU Växtnäringsnivåns betydelse för humusbalansen vid vallodling

R3-1002

Försök med olika mullråämnes- kalknings och växtnäringsnivåer på Röbäcksdalen (Västerbotten). Ansvarig: Gunnar Börjesson, Institutionen för Mark och Miljö, SLU Olika kalk-, mullråämnes- och

R3-2037

R3-2037

Bördighetsförsök med olika kväveintensiteter vid olika P och K nivåer. Försöken finns på Röbäcksdalen (Västerbotten) och i Offer (Västernorrland). Ansvarig: Gunnar Börjesson, Institutionen för Mark

R2-4009

Jordbearbetningsförsök med olika gödselplaceringar på Röbäcksdalen (Västerbotten). Ansvarig: Tomas Rydberg, Institutionen för Mark och Miljö, SLU Olika bearbetningssystem.pdf Olika bearbetningssystem

R8-74B

Monokultur/växtföljdsförsök som legat sedan 1965 i Öjebyn (Norrbotten), Röbäcksdalen (Västerbotten) och Ås (Jämtland). Ansvarig: Kerstin Huss-Danell samt Kent Dryler, Institutionen för Norrländsk