SLU-nyhet

Röster om tillblivelsen: filmen om landskapsarkitektprogrammet 50 år

Publicerad: 18 november 2021

Hör några av dem som var med och byggde upp landskapsarkitektutbildningen vid SLU.

I samband med firandet av landskapsarkitektprogrammets 50 år så gjordes även en kortfilm där Lars Johansson, prefekt vid institutionen för stad och land och Tiina Sarap, tidigare prefekt vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, intervjuar några av de personer som var med startade landskapsarkitektutbildningen vid SLU. 

De som intervjuas är Eivor Bucht, professor emerita i landskapsarkitektur; Görel Oscarsson, universitetsdirektör vid SLU från 1969 till 2001; P-O Sporrong som under åren 1965-1981 undervisade i ämnet formlära; Pär "Pinge" Gustafsson, professor emeritus i landskapsarkitektur; Pär Söderblom som var lärare i ämnet landskapsarkitektur 1970-1975 och slutligen Mårten Carlsson, rektor vid SLU under åren 1982-1994.

Subtitles will be available in English and Swedish shortly. 

» Läs mer om 50-årsfirandet av landskapsarkitektprogrammet