SLU-nyhet

ECLAS 2021 samlade 700 deltagare från 52 länder

Publicerad: 11 oktober 2021

Årets ECLAS-konferens (ECLAS European Council of Landscape Architect Schools), organiserades av avdelningen för landskapsarkitektur, vid institutionen för stad och land i Uppsala och hölls online den 13-15 september.

I år var avdelningen för landskapsarkitektur (Institutionen för stad och land) värd för den årliga ECLAS-konferensen som hade titeln STOP AND THINK. Målet för konferensen var att stanna upp och reflektera, så som Hannah Arendt förespråkade, för att understryka behovet av reflexivitet inom landskapsarkitekturområdet.

Att hålla konferensen online och att erbjuda den gratis, ledde till en stor mångfald vad gäller ämnen och deltagarnas geografiska utgångspunkt. Under konferensen genererade de 700 deltagarna, nästan 200 presentationerna, 69 parallella sessioner och 4 plenarsessioner otaliga samtal som resulterade i en konferens som betraktades som en stor framgång.