SLU-nyhet

MOOC om antibiotikaresistens hos boskap

Publicerad: 23 april 2020

Läs denna öppna onlinekurs (MOOC), Effektiv boskapsproduktion med låg användning av antibiotika. Under kursen kommer du att lära dig vad antibiotikaresistens är och hur man kan förhindra det samtidigt som produktiviteten bland boskapen ökar.

Antimikrobiell resistens (AMR) är ett växande problem över hela världen och utgör ett hot mot djurens och människors hälsa. Det finns dock fortfarande ett behov av en effektiv boskapsproduktion som kräver friska djur. I många länder har detta lett till omfattande och ofta olämplig användning av antibiotika, vilket kan bidra till att öka antibiotikaresistensen. MOOC riktar sig främst till djurhållare och yrkesverksamma som arbetar inom boskapsproduktionssektorn i låginkomstländer och tillväxtekonomier över hela världen.

Effektiv boskapsproduktion med låg användning av antibiotika

Kursen är öppen för anmälan till 28 juni 2020.

Under kursen lär du dig hur grundläggande sjukdomsförebyggande åtgärder i kombination med förnuftig användning av antibiotika kan upprätthålla eller till och med öka boskapsproduktionen och begränsa uppkomsten av antibiotikaresistens.

Kursens olika delar
  •  Varför är antimikrobiell resistens (AMR) ett problem?
  •  Vad kan du göra för att förhindra sjukdom?
  • Hur ska du använda antibiotika?
  • Kombinera sjukdomsförebyggande och låg användning av antibiotika

Varje del innehåller 17-26 steg (korta videoföreläsningar, artiklar, intervjuer med svenska och utländska djurodlare, diskussionsforum och frågesporter).

Länk till kurssidan för mer information och registrering.

Fakta:

MOOC

Massive Open Online Courses (MOOC) är gratis onlinekurser som alla kan anmäla sig till. MOOCs erbjuder ett prisvärt och flexibelt sätt att lära sig nya färdigheter, främja din karriär och leverera utbildningsupplevelser av hög kvalitet.

Totalt har mer än 2 000 personer från mer än 130 länder anslutit sig till kursen vid de tre första kurserna (topp 10 länder med de mest anslutna: Storbritannien, Nigeria, Kenya, Bangladesh, Indien, Uganda, Zambia, Sverige, USA och Tanzania).


Kontaktinformation

Ulf Magnusson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ulf.magnusson@slu.se, 018-67 23 24