SLU-nyhet

Vinterfodret säkrat för korna på Lövsta

Publicerad: 27 augusti 2018

Sommarens torka har varit närmast katastrofal för Sveriges lantbrukare. De som har djur har varit extra pressade och kämpat hårt för att få tag på foder. På SLU:s försöksgård Lövsta utanför Uppsala kommer man att klara vinterns foderbehov men med högre kostnader än normalt. Som tur är finns ensilage kvar sedan förra året.

Ensilage skördas tre gånger per säsong på de 250 hektaren gräsvall. Det täcker normalt årsbehovet på 1 650 ton torrsubstans (ts) ensilage som går åt till de 270 mjölkkorna och kvigor.

– Förstaskörden var skaplig men något mindre än normalt men den var å andra sidan av väldigt bra kvalitet. Andra skörden i början på juli katastrofalt dålig. Med en så låg skörd och inget regn i sikte kom vi och lantbruksdriften överens om att skörda 200 hektar korn spannmål till ensilage. Det gav 500 ton ts, säger Mats Pehrsson som är driftchef på Lövsta försöksgård.

Tredjeskörden bärgades under vecka 34. Den var mindre men av bra kvalitet. Lövsta har nu foder med marginal och kommer klara vintern. Beroende på hur hösten blir kan det bli en fjärde skörd i början av oktober.

Lövsta har stora arealer betesmark där kvigor och sinkor går. Trots att återväxten i stort sett varit obefintlig har djuren klarat sig bra, mest på grund av att arealen har varit så pass stor jämfört med antalet djur. Även flertalet mjölkkor går på bete men betet har varit så dåligt att korna har utfodrats inne med samma givor som på vintern vilket tärt på vinterfodret

– Vi har fått god hjälp av lantbruksdriften att säkra mängden grovfoder och halm. Kostnaderna kommer att öka men det viktigaste har varit att vi gemensamt hittat en lösning på situationen. Den heta sommaren har varit jobbig för både stallpersonal och kor och vi planerar nu för att sätta in fläktar för att minska värmestressen till kommande varma sommardagar, avslutar Mats.