SLU-nyhet

SLU-stiftelser divesterar

Publicerad: 15 december 2016

SLU:s styrelse fattade på torsdagen beslut om divestering från fossil energi av SLU:s anknutna stiftelsers fondinnehav. Divestering betyder motsatsen till investering och rent konkret innebär det att göra sig av med fonder som är knutna till den fossila bränsleindustrin.

En utredning av hur SLU:s anknutna stiftelsers innehav av fonder har gjorts och den visade att det inte kunde uteslutas att vissa av de fonder som stiftelsernas kapital placerats i investerade i fossil energi. Dessa fondinnehav kommer nu att flyttas till fonder som utesluter investeringar i fossil energi och alla nyinvesteringar kommer att ske i denna typ av fonder.

– Det här är kanske inget som får stora konsekvenser för några utsläppsnivåer, men en tydlig inriktning om vad vi tror hör framtiden till. För oss är det ett signalvärde och i linje med vår verksamhetsidé, säger universitetsdirektör Martin Melkersson.

– Frågan är dessutom framför allt studentdriven och vi är glada att ha engagerade studenter. Det här är kanske inget vi ska slå oss för bröstet för jättemycket, men det säger något till andra institutioner och lärosäten; vi har gjort det och det var inte särskilt svårt. Det finns ingen anledning för andra att låta bli, säger Martin Melkersson.

I placeringsreglerna finns också bestämmelser om att bl a undvika placering i företag som producerar eller distribuerar alkoholdrycker, tobaksprodukter, krigsmateriel och pornografi.


Kontaktinformation